Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Март 2016.

Након извршених испитивања ваздуха на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец март 2016. године са мишљењем. (Уговор бр. В-404-10/2015-7 од 11.03.2015.)

Извештај и мишљење се односе на период узорковања од 01.03.2016-13.03.2016.год.

На два мерна места извршена је анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 5.23 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 10.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 3.46 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 6.0 µг/м3 што је у прописаним границама.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на оба мерна места у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 14.31 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 12.46 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 20.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 19.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азот диоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на оба мерна места – 2.38 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 1.85 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 105 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 8.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 7.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 10.67 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 16.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Просечне месечне и дневне концентрације анализираних параметара, чађи, сумпор диоксида и азот диоксида су у границама прописаним Уредбом.Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

 

Прегледајте све текстове из рубрике