Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Април 2005.

Током априла концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама нормале (ГВИ- гранична вредност имисије је 450 мг/м2/дан) прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (а са њима, можемо рећи, и концентрације растворљивих - са сулфатима, хлоридима, амонијум јоном, калцијумом и магнезијумом - и нерастворљивих материја).

Међутим, концентрације тешких метала одступају од норми Правилника и то на мерним местима ЗЗЗЗ и Микронасеље за цинк (4958,2 и 1257,4 µг/м2/дан у односу на ГВИ од 400 µг/м2/дан), а на мерним местима ЗЗЗЗ, Микронасеље, Језеро и Вука Караџића 79 за кадмијум (7,9 µг/м2/дан, 8,3 µг/м2/дан, 5,6 µг/м2/дан и 5,1 µг/м2/дан у односу на дозвољених 5 µг/м2/дан). Концентрације живе су минималне и испод границе детекције.

Дакле, можемо констатовати и даље дисконтинуиране повишене вредности концентрација цинка уз повремене појаве повишених вредности концентрација кадмијума, што је била карактеристика читаве претходне године.

Просечне месечне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су такође у границама прописаним поменутим Правилником. На мерном месту ЗЗЗЗ измерена је просечна вредност концентрације приземног озона од 55,2 µг/м³ и у границама је нормале и испод ГВИ која за приземни озон износи 85µг/м³. Повишене вредности концентрације озона током априла су регистроване као наставак повећања концентрација озона фебруара и марта месеца.

Током априла извршено је мерење аерозагађења и на локацији економије у Новим Козарцима и то киселих оксида, чађи, азотдиоксида и аероседимента укључујући и тешке метале (олово, кадмијум, цинк и жива).

Просечне месечне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су биле у границама прописаним поменутим Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92. Концентрације укупних таложних материја као и концентрације растворених и нерастворених материја су у односу на Правилник повишене изнад нормалних вредности. Концентрације пак тешких метала, олова и кадмијума су у границама прописаним Правилником. Концентрација живе је минимална и испод границе детекције. Цинк пробија ГВИ од 400 µг/м2/дан и износи 594,11 µг/м2/дан.

 

Прегледајте све текстове из рубрике