Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Jун 2016.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Рударског Института доо Београд, Лабораторија за заштиту животне средине (бр. уговора V-404-10/2016-15), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец јун 2016. године достављени су следећи резултати:

SО2
Дневне концентрације сумпор-диоксида не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ = 125 μг/м3 ) ни на једном мерном месту. Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 10,0 μг/м3, минимална <10,0 μг/м3 и максимална дневна концентрација је 28,4 μг/м3. Средња измерена концентрација сумпор диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 11,9 μг/м3, минимална <10,0 μг/м3 и максимална дневна концентрација је 40,2 μг/м3.


NО2
Дневне концентрације азот-диоксида не прекорачују ни толерантну вредност (ТВ=105 μг/м3) ни граничну вредност (ГВ=85 μг/м3 ) ни на једном мерном месту. Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 10,1 μг/м3, минимална 7,4 μг/м3 и максимална дневна концентрација је 17,5 μг/м3. Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 6,7 μг/м3, минимална 5,0 μг/м3 и максимална дневна концентрација је 11,7 μг/м3.


ЧАЂ
Дневне концентрације чађи не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=50 μг/м3 ) ни на једном мерном месту. Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 3,5 μг/м3, минимална <2,0 μг/м3 и максимална дневна концентрација је 7,4 μг/м3. Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ2 Микронасеље је 3,7 μг/м3, минимална <2,0 μг/м3 и максимална дневна концентрација је 8,6 μг/м3.


ТСП
Дневне концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=120 μг/м3) ни на једном мерном месту. Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 25,8 μг/м3, минимална 13,1 μг/м3 и максимална дневна је 39,9 μг/м3 . Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ2 - Микронасеље је 25,1 μг/м3, минимална 17,3 μг/м3 и максимална дневна је 34,9 μг/м3.


ПМ10
Дневне концентрације суспендованих честица ПМ10 не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ=50 μг/м3) ни на једном мерном месту. Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 17,8 μг/м3, минимална 16,3 μг/м3 и максимална дневна је 21,1 μг/м3. Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ2-Микронасеље је 17,4 μг/м3, минимална 6,6 μг/м3 и максимална дневна је 24,7 μг/м3.


ПМ2.5
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ2.5 на мерном месту ММ1- Улица Краља Петра I бр. 70 је 10,2 µг/м3, минимална 5,5 µг/м3 i максимална дневна је 15,2 µг/м3.


УТМ
Месечне вредности садржаја укупних таложних материја не прелазе максимално дозвољену концентрацију (МДК= 450 мг/м2 дан) ни на једном мерном месту.

 

За додатне информације у вези извештаја за текући месец можете се обратити Секретаријату за заштиту животне средине града Кикинда у канцеларији број 87, Трг српских добровољаца 12, Кикинда.

 

Прегледајте све текстове из рубрике