Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Април 2016.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Рударског Института доо Београд, Лабораторија за заштиту животне средине (бр. уговора V-404-10/2016-15), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец април 2016. године достављени су следећи резултати:

SО2
Дневне концентрације сумпор-диоксида не прекорачују граничну/толерантну вредност(ГВ/ТВ = 125 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.77 је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3имаксимална дневна концентрација је 15,0 µг/м3.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 16,0 µг/м3.

NО2
Дневне концентрације азот-диоксида не прекорачују ни толерантну вредност (ТВ=105 µг/м3) ни граничну вредност (ГВ=85 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.77 је 35,8 µг/м3, минимална 5,4µг/м3и максимална дневна концентрација је 78,5 µг/м3.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 7,9 µг/м3,минимална 5,6 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 13,3 µг/м3.

ЧАЂ
Дневне концентрације чађинепрекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=50 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.77 је 3,9 µг/м3, минимална <2,0 µг/м3и максимална дневна концентрација је 10,9 µг/м3.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ2-Микронасељеје 3,4 µг/м3минимална <2,0 µг/м3и максимална дневна концентрација је 9,4 µг/м3.

ТСП
Дневне концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=120 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.77је 74,9 µг/м3, минимална 28,5 µг/м3 и максимална дневна је 108,2 µг/м3.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ2- Микронасељеје 68,1µг/м3, минимална 27,3 µг/м3 и максимална дневна је 89,9 µг/м3.

ПМ10
Дневне концентрације суспендованих честица ПМ10 прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ=50 µг/м3) четири дана на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.77.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.77је 48,2 µг/м3, минимална 23,2 µг/м3 и максимална дневна је 67,5 µг/м3.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ2-Микронасељеје 22,3 µг/м3, минимална 12,8 µг/м3 и максимална дневна је 31,2 µг/м3.

ПМ2.5
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ2.5 је 87,8 µг/м3 на мерном месту ММ1 Улица Краља Петра I бр.77 је 64,72 µг/м3, минимална 39,2 µг/м3 и максимална дневна је 80,5 µг/м3.

УТМ
Месечне вредности садржаја укупних таложних материја не прелазе максимално дозвољену концентрацију (МДК= 450 мг/м2дан) ни на једном мерном месту.

За додатне информације у вези извештаја за текући месец можете се обратити Секретаријату за заштиту животне средине града Кикинда у канцеларији број 87, Трг српских добровољаца 12, Кикинда.

 

Прегледајте све текстове из рубрике