Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Мај 2016.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Рударског Института доо Београд, Лабораторија за заштиту животне средине (бр. уговора V-404-10/2016-15), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец мај 2016. године достављени су следећи резултати:

SО2
Дневне концентрације сумпор-диоксида не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ = 125 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 11,2 µг/м3.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 11,6 µг/м3.

NО2
Дневне концентрације азот-диоксида не прекорачују ни толерантну вредност (ТВ=105 µг/м3) ни граничну вредност (ГВ=85 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 19,3 µг/м3, минимална 2,5µг/м3 и максимална дневна концентрација је 66,9 µг/м3.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 9,6 µг/м3, минимална 6,1 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 13,1 µг/м3.

ЧАЂ
Дневне концентрације чађинепрекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=50 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 5,1 µг/м3, минимална <2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 11,1 µг/м3.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ2-Микронасеље је 4,2 µг/м3, минимална <2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 9,2 µг/м3.

ТСП
Дневне концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=120 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 27,4 µг/м3, минимална 21,3 µг/м3 и максимална дневна је 43,2 µг/м3.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ2- Микронасељеје 25 µг/м3, минимална 18,6 µг/м3 и максимална дневна је 32,9 µг/м3.

ПМ10
Дневне концентрације суспендованих честица ПМ10 не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ=50 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70је 7,1 µг/м3, минимална 6,2 µг/м3 и максимална дневна је 8,1 µг/м3.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ2-Микронасељеје 19,2 µг/м3, минимална 15,0 µг/м3 и максимална дневна је 23,5 µг/м3.

ПМ2.5
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ2.5 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 4,9µг/м3, минимална 2,9 µг/м3 и максимална дневна је 8,4 µг/м3.

УТМ
Месечне вредности садржаја укупних таложних материја не прелазе максимално дозвољену концентрацију (МДК= 450 мг/м2дан) ни на једном мерном месту.

За додатне информације у вези извештаја за текући месец можете се обратити Секретаријату за заштиту животне средине града Кикинда у канцеларији број 87, Трг српских добровољаца 12, Кикинда.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике