Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Март 2005.

Током марта концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама нормале (ГВИ- гранична вредност имисије је 450 мг/м2/дан) прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (а са њима, можемо рећи, и концентрације растворљивих - са сулфатима, хлоридима, амонијум јоном, калцијумом и магнезијумом - и нерастворљивих материја).

Међутим, концентрације тешких метала одступају од норми Правилника на мерном месту ЗЗЗЗ, где је измерена врло висока концентрација цинка од 9173 µг/м2/дан (ГВИ је 400 µг/м2/дан) и на мерном месту Микронасеље, где је измерена концентрација од 780,7 µг/м2/дан. На мерном месту ЗЗЗЗ је измерена повишена концентрација кадмијума од 7,6µг/м2/дан у односу на ГВИ која износи 5µг/м2/дан . Концентрације живе су минималне и углавном испод границе детекције.

Дакле, констатујемо и даље дисконтинуиране повишене вредности концентрација цинка уз повремене појаве повишених вредности концентрација кадмијума, што је била карактеристика читаве претходне године.

Просечне месечне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су такође у границама прописаним поменутим Правилником. На мерном месту ЗЗЗЗ измерена просечна вредност концентрације приземног озона износи 87,7 µг/м³ и минимално је повећана у односу на ГВИ која за приземни озон износи 85µг/м³. Повишене вредности концентрације озона су регистроване током четрнаест дана марта, што чини 45,16% укупних мерења. Може се сматрати да је узрок овако високим концентрацијама приземног озона, највероватније смог који настаје највећим делом из индивидуалних ложишта.

Током марта извршено је мерење аерозагађења и на локацији економије у Новим Козарцима и то аероседимента укључујући и тешке метале (олово, кадмијум, цинк и жива).

Концентрације укупних таложних материја као и концентрације растворених и нерастворених материја су у односу на Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92, у границама нормалних вредности. Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка су такође у границама прописаним Правилником. Концентрација живе је минимална и износи < 0,012 а то је нешто изнад границе детекције.

 

Прегледајте све текстове из рубрике