Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јул 2016.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Рударског Института доо Београд, Лабораторија за заштиту животне средине (бр. уговора V-404-10/2016-15), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец јул 2016. године достављени су следећи резултати:

SО2
Дневне концентрације сумпор-диоксида не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ = 125 µг/м3 ) ни на једном мерном месту. Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 24,8 µг/м3. Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 56,8 µг/м3.


NО2
Дневне концентрације азот-диоксида не прекорачују ни толерантну вредност (ТВ=105 µг/м3) ни граничну вредност (ГВ=85 µг/м3 ) ни на једном мерном месту. Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 7,6 µг/м3, минимална 1,9 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 14,3 µг/м3. Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 7,7 µг/м3, минимална 4,7 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 12,9 µг/м3.


ЧАЂ
Дневне концентрације чађи не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=50 µг/м3 ) ни на једном мерном месту. Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 5,5 µг/м3, минимална 3,4 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 10,6 µг/м3. Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ2-Микронасеље је 3,9 µг/м3, минимална <2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 9,4 µг/м3


ТСП
Дневне концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=120 µг/м3) ни на једном мерном месту. Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 44,8 µг/м3, минимална 14,5 µг/м3 и максимална дневна је 72,8 µг/м3. Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ2- Микронасеље је 49,7 µг/м3, минимална 35,1 µг/м3 и максимална дневна је 64,2 µг/м3.


ПМ10
Дневне концентрације суспендованих честица ПМ10 не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ=50 µг/м3) ни на једном мерном месту. Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 35,4 µг/м3, минимална 23,9 µг/м3 и максимална дневна је 45,8 µг/м3. Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ2-Микронасеље је 27,9 µг/м3, минимална 10,2 µг/м3 и максимална дневна је 39,0 µг/м3.


ПМ2.5
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ2.5 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра I бр.70 је 7,5 µг/м3, минимална 2,7 µг/м3 и максимална дневна је 13,2 µг/м3.


УТМ
Месечне вредности садржаја укупних таложних материја не прелазе максимално дозвољену концентрацију (МДК= 450 мг/м2дан) ни на једном мерном месту.

 

За додатне информације у вези извештаја за текући месец можете се обратити Секретаријату за заштиту животне средине града Кикинда у канцеларији број 87, Трг српских добровољаца 12, Кикинда.

 

Прегледајте све текстове из рубрике