Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Август 2016.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Рударског Института доо Београд, Лабораторија за заштиту животне средине (бр. уговора V-404-10/2016-15), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец август 2016. године достављени су следећи резултати:

SО2
Дневне концентрације сумпор-диоксида не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ = 125 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је <10,0 µг/м3.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 12,5 µг/м3.


NО2
Дневне концентрације азот-диоксида не прекорачују ни толерантну вредност (ТВ = 105 µг/м3) ни граничну вредност (ГВ = 85 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 9,4 µг/м3, минимална 3,1 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 15,7 µг/м3.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 6,9 µг/м3, минимална 4,3 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 12,2 µг/м3.


ЧАЂ
Дневне концентрације чађи не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК = 50 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 4,5µг/м3, минимална <2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 10,9 µг/м3.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ2-Микронасеље је 3,3 µг/м3, минимална <2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 10,8 µг/м3.


ТСП
Дневне концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=120 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 30,2 µг/м3, минимална 14,5 µг/м3 и максимална дневна је 49,1 µг/м3.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ2- Микронасеље је 26,8 µг/м3, минимална 20,0 µг/м3 и максимална дневна је 39,4 µг/м3.


PМ10
Дневне концентрације суспендованих честица ПМ10 не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ=50 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 16,5 µг/м3, минимална 12,2 µг/м3 и максимална дневна је 24,3 µг/м3.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ2-Микронасеље је 22,6 µг/м3, минимална 13,2 µг/м3 и максимална дневна је 38,0 µг/м3.

 

PМ2.5
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ2.5 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 14,8 µг/м3, минимална 11,4 µг/м3 и максимална дневна је 22,7 µг/м3.


УТМ
Месечне вредности садржаја укупних таложних материја не прелазе максимално дозвољену концентрацију (МДК= 450 мг/м2дан) ни на једном мерном месту.

 

Прегледајте све текстове из рубрике