Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Октобар 2016.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Рударског Института доо Београд, Лабораторија за заштиту животне средине (бр. уговора V-404-10/2016-15), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец октобар 2016. године достављени су следећи резултати:

SО2
Дневне концентрације сумпор-диоксида не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ = 125 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 14,6 µг/м3.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 15,2 µг/м3.


NО2
Дневне концентрације азот-диоксида не прекорачују ни толерантну вредност (ТВ=105 µг/м3) ни граничну вредност (ГВ=85 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 8,4 µг/м3, минимална 4,2 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 15,2 µг/м3.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 9,6 µг/м3, минимална 6,9 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 19,0µг/м3.


ЧАЂ
Дневне концентрације чађи не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=50 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 9,8 µг/м3, минимална <2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 28,7 µг/м3.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ2-Микронасеље је 4,4 µг/м3, минимална <2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 16,8 µг/м3.

ТСП
Дневне концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=120 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 30,6 µг/м3, минимална 10,2 µг/м3 и максимална дневна је 66,2 µг/м3.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ2- Микронасеље је 33,7 µг/м3, минимална 12,0 µг/м3 и максимална дневна је 82,5 µг/м3.


PМ10
Дневне концентрације суспендованих честица ПМ10 не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ=50 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 27,9 µг/м3, минимална 11,8 µг/м3 и максимална дневна је 39,9 µг/м3.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ2-Микронасеље је 31,9 µг/м3, минимална 11,3 µг/м3 и максимална дневна је 39,0 µг/м3.


PМ2.5
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ2.5 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 9,1 µг/м3, минимална 6,9 µг/м3 и максимална дневна је 12,3 µг/м3.


УТМ
Месечне вредности садржаја укупних таложних материја не прелазе максимално дозвољену концентрацију (МДК= 450 мг/м2дан) ни на једном мерном месту.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике