Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Децембар 2016.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Рударског Института доо Београд, Лабораторија за заштиту животне средине (бр. уговора V-404-10/2016-15), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец децембар 2016. године достављени су следећи резултати:

SО2
Дневне концентрације сумпор-диоксида не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ = 125 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 11,5 µг/м3.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 16,3 µг/м3.
 

NО2
Дневне концентрације азот-диоксида не прекорачују ни толерантну вредност (ТВ=105 µг/м3) ни граничну вредност (ГВ=85 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 9,5 µг/м3, минимална 4,9 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 17,7 µг/м3.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 9,8 µг/м3, минимална 5,1µг/м3 и максимална дневна концентрација је 18,8 µг/м3.
 

ЧАЂ
Дневне концентрације чађи не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=50 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 16,1 µг/м3, минимална 3,2 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 45,1 µг/м3.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ2-Микронасеље је 10,2 µг/м3, минимална <2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 39,5 µг/м3.
 

ТСП
Дневне концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=120 µг/м3), два дана на мерном месту ММ1- Улица Краља Петра И бр.70 и два дана на мерном месту ММ2 - Микронасеље.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 99,3 µг/м3, минимална 69,2 µг/м3 и максимална дневна је 147,8 µг/м3.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ2- Микронасеље је 101,1 µг/м3, минимална 78,3 µг/м3 и максимална дневна је 140,4 µг/м3.
 

ПМ10
Дневне концентрације суспендованих честица ПМ10 прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ=50 µг/м3) пет дана на мерном месту ММ1- Улица Краља Петра И бр.70 и пет дана на мерном месту ММ2 - Микронасеље.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 64,2 µг/м3, минимална 12,3 µг/м3 и максимална дневна је 94,2 µг/м3.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ2-Микронасеље је 72,1 µг/м3, минимална 17,5 µг/м3 и максимална дневна је 116,9 µг/м3.
 

ПМ2.5
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ2.5 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 44,4 µг/м3, минимална 34,2 µг/м3 и максимална дневна је 65,1 µг/м3.
 

УТМ
Месечне вредности садржаја укупних таложних материја не прелазе максимално дозвољену концентрацију (МДК= 450 мг/м2дан) ни на једном мерном месту.

 

Прегледајте све текстове из рубрике