Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Фебруар 2017.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Рударског Института доо Београд, Лабораторија за заштиту животне средине (бр. уговора V-404-10/2016-15), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец фебруар 2017. године достављени су следећи резултати:

SО2
Дневне концентрације сумпор-диоксида не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ = 125 µг/м3 ) ни на једном мерном месту,
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је <10,0 µг/м3.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 17,7 µг/м3.


NО2
Дневне концентрације азот-диоксида не прекорачују ни толерантну вредност (ТВ=105 µг/м3) ни граничну вредност (ГВ=85 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 11,1 µг/м3, минимална 5,6 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 20,9 µг/м3.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 9,9 µг/м3, минимална 4,4 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 16,8 µг/м3.


ЧАЂ
Дневне концентрације чађи не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=50 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 11,1 µг/м3, минимална 3,5 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 29,6 µг/м3.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ2-Микронасеље је 9,9 µг/м3, минимална < 2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 25,9 µг/м3.


ТСП
Дневне концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) не прекорачује максимално дозвољену вредност (МДК=120 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 47,7 µг/м3, минимална 30,0 µг/м3 и максимална дневна је 62,1 µг/м3,
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ2- Микронасеље је 51,4 µг/м3, минимална 30,4 µг/м3 и максимална дневна је 65,5 µг/м3,


PМ10
Дневне концентрације суспендованих честица ПМ10 прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ=50 µг/м3) два дана на мерном месту ММ1- Улица Краља Петра И бр.70 и четири дана на мерном месту ММ2 – Микронасеље.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 50,6 µг/м3, минимална 16,4 µг/м3 и максимална дневна је 92,8 µг/м3.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ2-Микронасеље је 64,4 µг/м3, минимална 19,5 µг/м3 и максимална дневна је 114,8 µг/м3.


PМ2,5
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ2,5 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 63,1 µг/м3, минимална 46,8 µг/м3 и максимална дневна је 116,7 µг/м3.


УТМ
Месечне вредности садржаја укупних таложних материја не прелазе максимално дозвољену концентрацију (МДК= 450 мг/м2дан) ни на једном мерном месту.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике