Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Март 2017.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Рударског Института доо Београд, Лабораторија за заштиту животне средине (бр. уговора V-404-10/2016-15), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец март 2017. године достављени су следећи резултати:

SО2
Дневне концентрације сумпор-диоксида не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ = 125 µг/м3 ) ни на једном мерном месту,
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је <10,0 µг/м3.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је <10,0 µг/м3.


NО2
Дневне концентрације азот-диоксида не прекорачују ни толерантну вредност (ТВ=102 µг/м3) ни граничну вредност (ГВ=85 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 9,7 µг/м3, минимална 3,3 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 17,1 µг/м3.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 10,8 µг/м3, минимална 6,1 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 19,2µг/м3.


ЧАЂ
Дневне концентрације чађи не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=50 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 9,4 µг/м3, минимална < 2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 18,6 µг/м3.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ2-Микронасеље је 8,9 µг/м3, минимална < 2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 22,7 µг/м3.


ТСП
Дневне концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) не прекорачује максимално дозвољену вредност (МДК=120 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 41,8 µг/м3, минимална 21,4 µг/м3 и максимална дневна је 62,4 µг/м3,
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ2- Микронасеље је 50,6 µг/м3, минимална 21,1 µг/м3 и максимална дневна је 86,2 µг/м3,


ПМ10
Дневне концентрације суспендованих честица ПМ10 прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ=50 µг/м3) један дан на мерном месту ММ1- Улица Краља Петра И бр.70 и два дана на мерном месту ММ2 - Микронасеље.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 38,7 µг/м3, минимална 22,4 µг/м3 и максимална дневна је 68,2 µг/м3.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ2-Микронасеље је 43,6 µг/м3, минимална 22,6 µг/м3 и максимална дневна је 91,7 µг/м3.

ПМ2,5
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ2,5 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 41,5 µг/м3, минимална 29,4 µг/м3 и максимална дневна је 64,3 µг/м3.


УТМ
Месечне вредности садржаја укупних таложних материја не прелазе максимално дозвољену концентрацију (МДК= 450 мг/м2дан) ни на једном мерном месту.

 

Прегледајте све текстове из рубрике