Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Јавно надметање за продају путничких возила

 На основу члана 33 став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС.“, БР, 72/2011,88/2013,105/2014) и члана 51 став 1. тачка 16. Статута општине Кикинда (“ Службени лист општине Кикинда “ , број 04/2006-пречишћени текст, 2/2008, 19/2008, 26/2008, 7/2009 , 18/2009,7/2010 и 39/2012 ), председник општине Кикинда, донео је

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Преузмите текст огласа

Назад