Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Одлука о стављању ван снаге Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист Општине Кикинда“, број 26/2006), и дописа Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за пољопривредно земљиште бр. 320-11-09248/2015-14 од 10.11.2015. године којим се не даје сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кикинда за 2015. Годину, председник општине Кикинда је дана 10.11.2015. године, донео

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ

ОДЛУКЕ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ КИКИНДА

Преузмите одлуку
Преузмите шифрарник парцела
 

Назад