Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Оглас за отуђење и давања у закуп гаража из јавне својине Општине Кикинда

 На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), Решења o давању у закуп и отуђењу гаража из јавне општине Кикинде («Сл.лист oпштине Кикинда», број 31/15 и 32/15-исправке техничке грешке ) и члана 94. Статута општине Кикинда – пречишћен текст («Сл.лист општине Кикинда», број 4/06 – пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 и број 39/2012 ), председник општине Кикинда, расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГАРАЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА

Преузмите текст огласа

Назад