Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Прибављање у јавну својину

 На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. и став 4. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 32. тачка 30. Статута општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда “, број 04/06 - пречишћен текст, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12) и Решења o прибављању у јавну својину производно-складишних објеката са припадајућим земљиштем у к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 36/2015 ), расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
производно-складишних објеката са припадајућим земљиштем у к.о. Кикинда
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите текст огласа

Назад