Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Аутокућа

 На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14), члана 52. тачка 15. Статута Града Кикинде (“ Службени лист Града Кикинде “, број 1/2016-пречишћени текст), градоначелник Града Кикинде расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ кат. парц.бр. 10735/1 к.о. Кикинда ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Преузмите комплетан текст огласа

Назад