Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Ранг листа Конкурса за давање станова у закуп за социјално становање у згради у Блоку Ц-2

Комисија за спровођење поступка за давање станова у закуп за социјално становање у згради у Блоку Ц-2 у Кикинди на основу члана 9. став 5 . О длуке о располагању становима општине Кикинда на основу програма изградње станова за социјално становање („Сл.лист општине Кикинда“, број 23/2015 ) утврђује

РАНГ ЛИСТУ

за лица која испуњавају све тражене услове из Конкурса за давање станова у закуп за социјално становање у згради у Блоку Ц-2 (између Ул. Немањина и Трга српских добровољаца) објављеном у недељном локалном листу “KIKINDSKE” дана 10.02.2017. године и Конкурса објављеном у недељном локалном листу “KIKINDSKE” дана 17.03.2017. године

Преузмите ранг листу

Назад