Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Оглас за јавно надметање за продају путничког возила

На основу члана 311. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – одлука УС) и члана 52. Статута града Кикинда (“Службени лист града Кикинде“, број 1/2016-пречишћени текст и 17/2016), градоначелник града Кикинде дана 14.06.2017. године расписује

 

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

Преузмите оглас

Назад