Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА У НАКОВУ

На основу члана 52. тачка 15. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 1/16 - пречишћен текст, и 17/16) и члана 8. став 1. Одлуке о постављању киоска („Службени лист општине Кикинда“, број 7/14 и 14/15) градоначелник града Кикинде, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА
У НАКОВУ
и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА У НАКОВУ

Јавни оглас

Назад