Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 9538/9 И 9538/29

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења о отуђењу из јавне својине катастарских парцела број 9538/1 к.о. Кикинда, 9538/9 к.о. Кикинда и 9538/29 к.о. Кикинда (“ Службени лист града Кикинде “ , број 12/2017) , градоначелник града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОК ЗЕМЉИШТА ПОД КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА
9538/9 К.О. КИКИНДА И 9538/29 К.О. КИКИНДА

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде прикупљањем писаних понуда, неизграђеног грађевинског земљишта у к.о. Кикинда

Преузмите тескт огласа

Назад