Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8823 К.О. КИКИНДА

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Решења о отуђењу из јавне својине посебних делова објекта на катастарској парцели број 8823 к.о. Кикинда (“ Службени лист града Кикинде “ , број 12/2017) , градоначелник града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8823 К.О. КИКИНДА

Преузмите текст огласа

Назад