Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“ 36/09, 88/10 и 38/15), Националног акционог плана запошљавања за 2017.годину; Одлуке о учешћу у финасирању програма или мера активне политите запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-0036/2017-24 од 29.03.2017.године, Локалног акционог плана града Кикинда усвојеног одлуком V-112-4/2017 од 30.01.2017. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину број V 400-22/2017 од 21.04.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА КИКИНДА У САРАДЊИ СА ГРАДОМ КИКИНДА (ЛАПЗ суфинансирање)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

Преузмите јавни конкурс
Преузмите пријаву за јавне радове

Назад