Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Краткорочни кредити за набавку обртних средстава уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде

 На основу “Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја“ и мере програма 01- субвенционисање камата/накнада за средства која ће се узимати од фондова и банака, који је донет од стране Градског већа Града Кикинде број XI – 320 – 42/2017 од 11.04.2017.године,
Градоначелник Града Кикинде расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

Регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење захтева за креткорочне кредите за набавку обртних средстава уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде

Преузмите текст јавног позива

Назад