Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋА ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА

 На основу члана 14.Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 10/2013-др.закон и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2017.годину („Сл.гласник РС“, број 22/2016), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду број XI -320-42/2017 од 05.04.2017.године , градоначелник града Кикинде дана, 18.07.2017. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋА ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА

Преузмите текст јавног позива

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу расписаног Јавног позива уз учешће града Кикинде у суфинансирању експлоатационих бунара број V-320-209/2017 од 18.07.2017.године и Јавног позива регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење захтева за краткорочне кредите за набавку обртних средстава, уз учешће града Кикинде у субвенционисању накнаде број V-320-207/2017 од 17.07.2017.године, Канцеларија за пољопривреду градске управе града Кикинде, обавештава сва заинтересована пољопривредна газдинства да је рок за подношење пријава по горе наведеним јавним позивима, продужен и то:

- Јавни позив, уз учешће града Кикинде у суфинансирању експлоатационих бунара број V-320-209/2017 – Рок за пријаву до 31.09.2017. године

- Јавног позива регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење захтева за краткорочне кредите за набавку обртних средстава,уз учешће града Кикинде у субвенционисању накнаде број V-320-207/2017- Рок за пријаву до 01.12.2017. године.

Имре Кабок
Члан градског већа задужен за пољопривреду

Назад