Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Oглас ради издавања у закуп пословног простора

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 6, 7 и 12 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 24/12, 99/2015 и 42/2015 ), и члана 3 Одлуке о условима и начину давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, бр. 14/14 и 15/15) градоначелник града Кикинде, доноси

О Д Л У К У

о расписивању јавног огласа за издавање у закуп пословног простора који је у јавној својини Града Кикинде путем прикупљања писаних понуда

и расписује

Ј А В Н И О Г Л А С

о издавању у закуп пословног простора који је у јавној својини Града Кикинде путем прикупљања писаних понуда

Преузмите јавни оглас
 

Назад