Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Јавни оглас за давање у закуп површина јавне намене

На основу члана 52. тачка 15. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 1/16 - пречишћен текст, и 17/16) и члана 8. став 1. Одлуке о постављању киоска („Службени лист општине Кикинда“, број 7/14 и 14/15) градоначелник града Кикинде, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА
У КИКИНДИ
и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА У КИКИНДИ

Преузмите оглас

Назад