Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Јавни позив банкама

На основу “Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикинде за 2018.годину “ и мере подршке 100.2 Кредитна подршка, који је донет од стране градског већа Града Кикинде број III-03-320-39/2018 15.05.2018.године, а уз предходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-02534/2018-09 од 10.04.2018.године, градоначелник Града Кикинде расписује;


Ј А В Н И  П О З И В

Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава

Преузмите текст јавног позива

Назад