Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Јавни позив за субвенционисање осигурања усева од елементарних непогода

На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 10/2013-др. закон и 101/2016) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Кикинде за 2018.годину, број III-03-320-39/2018 од 15.05.2018.. године, Градоначелник града Кикинде расписује,

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА- НАКНАДА ШТЕТЕ ОД ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Преузмите текст јавног позива
Преузмите захтев

Назад