Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Јавни позив за учеће града Кикинде у суфинансирању изградње експлоатационих бунара и система за наводњавање “кап по кап”

На основу члана 14.Закона о пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник РС“ бр.41/2009, 10/2013-др.закон и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2018.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 34/2017), а у вези са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Кикинде и у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III-03-320-39/2018 од 30.03.2018.године , Градоначелник града Кикинде дана, 17.05.2018. године, расписује

Ј А В Н И П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ “КАП ПО КАП”

 

Преузмите текст јавног позива
Преузмите захтев

Назад