Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Јавни оглас за отуђење покретне имовине из јавне својине града Кикинде

 На основу члана 33. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 108/2016, др.закон и 113/2017), и Решења о отуђењу покретне имовине из јавне својине града Кикинде, Градоначелник града Кикинда , дана 28.05.2018.године, донео је

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

и расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

I
- Предмет јавног надметања -

1. Предмет отуђења je покретнa имовина, у својини града Кикинде, односно 45 (четрдесе и пет) комада јуница и крава, преосталих након одржане лицитације.

Преузмите цео оглас
Преузмите формулар

Назад