Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Оглас за прибављање земљишта и објеката у јавну својину града Кикинде

 На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016 и 113/2017 ) и Решења о прибављању земљишта и објеката у јавну својину града Кикинде (“ Службени лист града Кикинде “ , број 10/2018),Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка прибављања у јавну својину града Кикинде прикупљањем писаних понуда, катастарске парцеле површине од минимум 1500 м2 до 1700 м2 коју чине земљиште са два или више објеката на предметној парцели с тим што бар један од објеката мора да испуњава услове да се у њему може изградити мултифункционална сала за већи број културних садржаја.

Преузмите цео оглас

Назад