Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Оглас за отуђење из јавне својине града Кикинде катастарске парцеле број 3913/2 к.о. Мокрин

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017) и Решења о отуђењу из јавне својине катастарске парцеле број 3913/2 к.о. Мокрин (“ Службени лист града Кикинде “ , број 10/2018) , Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА КИКИНДЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3913/2 К.О. МОКРИН

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, неизграђено грађевинско земљиште кат. парцела број 3913/2 к.о. Мокрин, површине 1746 м2, уписана у лист непокретности број 750 к.о. Мокрин.

Преузмите цео оглас

Назад