Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Оглас за отуђење из јавне својине града Кикинде пословног простора у обејкту Ц2

На основу Решења о отуђењу пословног простора у објекту Ц2 у Кикинди на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 9/2019) , Комисија за спровођење поступка прибављања, и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЕЈКТУ Ц2 У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, пословног простора у стамбено-пословној згради на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда (објекат Ц2 код великог паркинга у центру града)

Преузмите оглас 

Назад