Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОГЛАСНИ ПАНОИ - БИЛБОРДИ

На основу члана 41. и 43. Закона о оглашавању („Службени гласник Републике Србије“, број 6/2016) и члана 30. Одлуке о оглашавању („Службени лист града Кикинде“, број 34/2017) Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде Градоначелник града Кикинде дана 18.04. 2019. године доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ ПАНОА-БИЛБОРДА

Преузмите одлуку

Назад