Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КИКИНДА“ КИКИНДА

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде”, број 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној 28.06. 2019. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КИКИНДА“ КИКИНДА

 

Преузмите решење

Назад