Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и Решења о прибављању земљишта и објеката у јавну својину града Кикинде („Сл.лист града Кикинде“, број 18/2019), Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује


ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ

 

Преузмите оглас

Назад