Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016,113/2017 и 95/2018 ) и Решења о прибављању непокретности у Кикинди у јавну својину града Кикинде (“ Службени лист града Кикинде “ , број 33/2019),Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка прибављања у јавну својину града Кикинде прикупљањем писаних понуда, непокретности коју чине: катастарска парцелa површине од максимум 400 м2 са стамбеним објектом површине између 100 и 150 м2 који садржи кухињу, купатило и минимум две собе.

Катастарска парцела са објектима која је предмет прибављања мора бити у Кикинди.

Преузмите оглас

Назад