Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10117/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу Решења о отуђењу катастарске парцеле број 10117/2 к.о. Кикинда, из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 20/2019), Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10117/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, неизграђено грађевинско земљиште катастарскa парцелa број 10117/2 к.о. Кикинда, уписанa у лист непокретности број 3899 к.о. Кикинда и то:

грађевинска парцела површине 7075 m2, која се налази у улици Јована Јовановића Змаја (Микронасеље блок Д) у Кикинди, ради изградње пословно-стамбеног објекта, према постојећем идејном решењу и локацијским условима које о свом трошку израдила Градска управа Кикинда, уз обавезу најповољнијег понуђача да изграђене станове и пословни простор стави у употребу у року од 3 године од дана солемнизације Уговора о отуђењу.

Преузмите оглас

Назад