Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БРОЈ 1271 И 1276 У К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

На основу Решења о отуђењу катастарских парцела број 1271 и 1276 у к.о. Башаид („Службени лист града Кикинде“, број 15/2020) из јавне својине града Кикинде, Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БРОЈ 1271 И 1276 У К.О. БАШАИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНД
Е

Преузмите оглас

Назад