Grb Kikinde

Огласи - Актуелни

Огласи које расписује Градска управа...

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАНА БРОЈ 15 У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ (ОБЕЈКАТ Ц2) У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА

На основу Решења о отуђењу стана број 15 у стамбено-пословној згради (објекат Ц2) у Кикинди на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда из јавне својине града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 17/2020), Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини града Кикинде, расписује

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ СТАНА БРОЈ 15 У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ (ОБЕЈКАТ Ц2) У КИКИНДИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6279/2 К.О. КИКИНДА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА КИКИНДЕ

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка отуђења из јавне својине града Кикинде, јавним надметањем, станa у стамбено - пословној згради на катастарској парцели број 6279/2 к.о. Кикинда (објекат Ц2 код великог паркинга у центру града) улица Трг српских добровољаца број 3, и то:

стан број 15 према етажном елаборату на четвртом спрату зграде, двособан, површине 48,00 m2, по почетној цени од 30.480,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Преузмите оглас

Назад