Grb Kikinde

Вода са јавних чесми

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2019.

Током ЈУНА месеца узорковано је 17 узорка воде за пиће са ‚‚Еко чесми‚‚ у нашој Општини и то: Чесма у Микронасељу (МКН), Чесма на тргу (Т), Чесма у Галадској (Г), Чесма на Железничкој станици (ЖС), Чесма у АМПП- 2 узорка (агенција за малу привреду и пољопривреду), Чесма у цркви Козма и Дамјан (КД), Чесма у Башаиду (Б), Чесма у Банатској Тополи (БТ), Чесма у Винцаиду (В), Чесма у Накову (Н), Чесма у Банатском Великом Селу (БВС), Чесма у Новим Козарцима (НК), Чесма у Руском Селу (РС), Чесма у Мокрину (М), Чесма у Иђошу (И) и Сајану (С).
Све чесме су хемијски исправне према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99 и 28/19.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 47,05% (31,25% претходног месеца) неисправних узорака. Повећан број аеробних мезофилних бактерија -АМБ био је у чесмама: Г, С, МКН, Н, НК, док су у чесмама ЖС и АМПП биле присутне нетермотолерантне колиформне бактерије. (дозвољено је 10 аеробних мезофилних бактерија).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике