Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...
CBRM

“Румунско-српско прекогранично праћење ризика у случају ванредних ситуација” - скраћено “CBRM” - је пројекат који ће Град Кикинда реализовати у партнерству са Удружењем за развој међу заједницама за управљање ванредним ситуацијама из Румуније, Инспекторат за ванредне ситуације „Банат“ округа Тимиш, Жандармеријски инспекторат округа Тимиш и Градом Зрењанин.

ECOLAKES

“ECOLAKES” - је пројекат који ће Град Кикинда реализовати у партнерству са Општином Жомбољ. Може се рећи да је ово наставак успешне, дугогодишње сарадње коју су два братска града већ успоставила у бројним областима,

Унапређење повезаности Баната

Пројекат под називом „Унапређење повезаности Баната“ (eng. „Improvement of Banat Connectivity – IBC“) настао је из потребе становника дуж обе стране границе, за бољом међусобном повезаности и проходности.

Локално наслеђе за активни туризам у Банату

Пројекат „Локално наслеђе за активни туризам у Банату“ има за циљ јачање економске и социјалне кохезије румунско-српске пограничне области заједничким промовисањем наслеђа и развојем туризма.

Мрежа мобилности радне снаге у прекограничној области

Пројекат „Мрежа мобилности радне снаге у прекограничној области“ има за циљ да се на основу заједничких прекограничних акција румунских и српских учесника постигне више избалансиран и одржив друштвено-економски развој румунско-српске пограничне области

Прекогранична сарадња 3

У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија општина Кикинда реализује пројекат „Living Heritage“ – Културно наслеђе

Кикинда - наш заједнички дом

Кикинда - наш заједнички дом је пројекат финансиран од стране европске Уније у оквиру ИПА 2011 програма. Главни корисници овог пројекта су избегла и интерно расељена лица.

Прекогранична сарадња 2

У оквиру прекограничног програма Румунија – Србија општина Кикнда реализује пројекат projekt "Flood Prevention – For Better Life Quality" – "Заштита од Поплава – За Бољи Квалитет Живота"

Прекогранична сарадња

У оквиру прекограничног програма Румунија – Србија општина Кикнда реализује пројекат пројект „Common actions, common values – Resita and Kikinda, together for the future“

 Заштита здравља животиња - Animal Health Protection

Пројекат из програма прекограничне сарадње Мађарска Србија који представља наставак сарадње између општина Кикинда и Мако као и Јавне агенција за пољопривреду и малу привреду општине Kикинда и Непрофитног комуналног предузећа ''Makói Kommunális Nonprofit Kft'' из Макоа.

Електронско гласање

Досегнувши висок ниво и импелментирајући концепт е-управе наметнула се додатна потреба за уврштавањем модула електронских седница Скупштине општине, као и Општинског већа, који је Општина Кикинда кренула да реализује својим средствима.

 Локални акциони план политике за младе

Локални акциони план политике за младе општине Кикинда најважнији је стратешки документ политике за младе и један од кључних елемената инегрисаног система подршке младима. Циљна група су млади од 15 до 30 година без обзира на друштвени положај, националност, верско, политичко, сексуално или друго опредељење.

 Зелени Банат

Једна од главних пројектних активности јесте пошумљавање 45 хектара земљишта у Општини Кикинда, као и пошумљавање 22.4 хектара тла са друге стране границе, у Општини Жомбољ. Позитивни резултати ових активности су бројни и огледају се у смањењу аерозагађења, смањењу брзине и удара ветрова, спречавање ерозије, очување биодиверзитета итд.

 Развој локалне самоуправе - Developing local government

Делегација Европске уније у Републици Србији је децембра 2009. године расписала позив локалним самоуправама за подношење предлога пројеката у оквиру програма EXCHANGE 3. Како је самим програмом истакнуто, његов основни циљ је „јачање капацитета локалних власти за унапређење пружања услуга и стимулисање локалног развоја у складу са дефинисаним приоритетима“.

 Animal health responsibility - Одговорност за здравље животиња

Пројекат "Animal health responsibility" је резултат сарадње Општине Кикинда и Општине Макó, а у оквиру "Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија". Овај програм представља једну од компоненти "Инструмента за претприступну помоћ" (ИПА) Европске Уније.

 Акционо планирање у служби локалног развоја

Општина Кикинда је 28. децембра 2009. године усвојила „Локалну стратегију одрживог развоја 2010-2014“ и на тај начин се придружила општинама у Републици Србији које су усвојиле сличан стратешки документ.

 Шумица

Стратешким опредељењима просторно планског и урбанистичког развој општине Кикинда, као и Генералним планом Кикинде, снабдевање становништва водом за пиће одговарајућег квалитета утврђено је као основно стратешко опредељење развоја општине Кикинда.

 Рекултивација Обрадовићеве баре

На основу конкурса за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике Србије која се остварују приређивањем игара на срећу,  који је расписало Министарство за државну управу и локалну самоуправу, општини Кикинда додељена су средства у износу од 2,85 милиона динара за реализацију пројекта “Рекултивација Обрадовићеве баре” у Мокрину.

 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

"Регионални центар за професионални развој у образовању" биће отворен у Кикинди почетком наредне године. Ово ће бити једини Регионални центар у Војводини и један од укупно осам у целој земљи. Центар ће бити смештен у згради "Јавног стамбеног предузећа Кикинда" на више од 600 квадратних метара.

 Канцеларија за младе

С обзиром да општина Кикинда до сада није имала тело које би се континуирано бавило проблемима и потребама младих, Општинско Веће општине Кикинда је 6. јула 2009. године донело одлуку о оснивању Канцеларије за младе. Канцеларија представља организациону јединицу локалне управе у којој су утврђене процедуре и системи којим ће се креирати или спроводити локална политика за младе.

 Јавни радови

На основу тачке 5. Програма за очување радних места у АП Војводини у 2009. години, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова је крајем априла месеца расписао Јавни позив за прикупљање пројеката јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине. На реализацији 6 пројеката, колико је одобрено на територији општине Кикинда, ангажовано је 45 незапослених особа.

 Локална стратегија одрживог развоја

Ова стратегија је израђена у сарадњи између општине Кикинда и њених грађана уз савете и вођство Програма за подршку општинама северо-источне Србије подржаног од стране Европске Уније. Процес је започео одлуком Скупштине Општине дана 13.12.2007.

 Социјална политика

Пројекат подршке спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите- заједнички програм локалне самоуправе, Министарства рада и социјалне политике, Одељења за међународни развој Велике Британије (ДФИД) и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке (НМСП).

 Пољопривреда

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписује конкурс за набавку нових система и опреме за новодњавање, као и конкурс за набавку нових заштићених башта у 2007. години.

 Компензаторско образовање ромске деце у школи

Пројекат реализован у периоду од 01. априла 2007. до 01. јуна 2007. године у сарадњи са ОЕБС-ом.

 Kанцеларија за ромска питања Канцеларија за ромска питања Скупштине општине Кикинда отворена је 15.јануара 2005. године.
 ЛЕАП У општини Кикинда је почела израда еколошког акционог плана под покровитељством Регионалног центра за животну средину за централну и источну Европу (РЕЦ).