Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09), člana 53 i 128 Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 12/12, 20/13, 69/14 i 27/15), Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Kikinda za 2015. godinu (br. III-04-10-1/15) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2015.godinu, na predlog Savteta za zapošljavanje opštine Kikinda

OPŠTINA KIKINDA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
dana 25.08.2015. godine

raspisuju
JAVNI POZIV
NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2015. GODINI

Preuzmite javni poziv
Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Nazad