Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

 

Na osnovu člana 3. Uredbe o internom konkursu („Službeni glasnik RS“, broj 17/16), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni list opštine Kikinda“, broj 36/15 i „Službeni list grada Kikinde“ br. 8/16 i 12/16), člana 5. Odluke o utvrđivanju organa grada Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 6/16) i člana 19. Odluke o opštinskoj upravi („Službeni list opštine Kikinda“, broj 3/09, 14/11, 45/13 i 14/15), načelnik Gradske uprave grada Kikinde, donosi:

R E Š E NJ E
O POPUNJAVANJU RADNIH MESTA INTERNIM KONKURSOM
U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDA

Preuzmite tekst rešenja

Nazad