Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

 Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj:401-00-00030/2021-01/2 od 25.01.2021. godine, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 25/20), Odluke o raspoređivanju sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja namenjena projektnom sufinansiranju u 2021. godini, broj: V-642-6/2020 od 29.12.2020. godine i člana 136. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj: 4/19) Gradonačelnik grada Kikinde, dana 04. marta 2021. godine

raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinde u 2021. godini

Preuzmite konkurs

Preuzmite obrasce

Raspodela sredstava

Nazad