Grb Kikinde

Izborna procedura

Dokumenti vezani za izbornu proceduru

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom spisku („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009 i 99/2011) izdaje se preko

SREDSTAVA JAVNOG INFORMISANJA
sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se građani mesnih zajednica Banatska Topola, Banatsko Veliko Selo, Bašaid, Iđoš, Mokrin, Nakovo, Novi Kozarci, Rusko Selo i Sajan da, povodom predstojećih izbora za predsednike mesnih zajednica, raspisanih za 17.12.2017. godine, mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za teritoriju grada Kikinde, u periodu od dana 17.11.2017. godine, pa do dana 02.12.2017. godine u 24,00 časova (kada se zaključuje birački spisak), i to u mesnim kancelarijama ili u Gradskoj upravi grada Kikinde (Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, kancelarija broj 10), u vremenu od 08,00 do 15,00 časova, kao i proverom na internet stranici grada Kikinde: www.kikinda.org.rs.

Pored toga, do zaključenja biračkog spiska, građani mogu od Gradske uprave zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku.