Grb Kikinde

Izborna procedura

Dokumenti vezani za izbornu proceduru

Gradska uprava grada Kikinde objavljuje


OBAVEŠTENJE O UVIDU U DEO
JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA
ZA PODRUČJE GRADA KIKINDE


Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Kikinde izložen je u sedištu Gradske uprave grada Kikinde, na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, kancelarija broj 67, radnim danima u periodu od 08:00 do 15:00 časova i subotom od 08:00 do 13:00 časova. Na zahtev građana, zaposleni na poslovima biračkog spiska proveravaće birački status i tačnost upisanih podataka.
Za postupanje na osnovu nedostatka uočenih nakon izvršenog uvida u Jedinstveni birački spisak potrebno je da građani podnesu zahtev za promenu (upis, izmena, dopuna, ispravka ili brisanje) u biračkom spisku Gradskoj upravi.
Birači do zaključenja biračkog spiska mogu zahtevati upis, brisanje, ispravku ili dopunu činjenica upisanih u birački spisak. Rešenja do zaključenja biračkog spiska donosi Gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave.
Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.
Posebno se pozivaju maloletna lica koja na dan izbora (02.06.2024. godine) stiču punoletstvo da izvrše uvid da li su upisani u deo biračkog spiska za područje grada Kikinde.
Ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaključuje birački spisak petnaest (15) dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača i na svakom biračkom mestu.
Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak proverom na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/
 

 

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. szakasza 1. bekezdése, valamint a 15. és 21. szakasza ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny 104/09, 99/11 szám) továbbá az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtására vonatkozó útmutató 9. és 10. pontja szerint ( SZK Hivatalos Közlöny 15/12, 88/18, 67/20, 41/21, 90/21, 16/22 és 34/24 szám) és a helyi választásokról szóló törvény módosításáról szóló törvény értelmében ( SZK Hivatalos Közlöny 35/24 szám) Nagykikinda város Városi Közigazgatási Hivatala értesíti a polgárokat

NAGYKIKINDA VÁROS TERÜLETÉRE VONATKOZÓ
EGYSÉGES VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK RÉSZÉBE
VALÓ BETEKINTÉSRŐL

Az egységes választói névjegyzék Nagykikinda város területére vonatkozó része Nagykikinda város Városi Közigazgatási Hivatalában, a 67-es számú irodában tekinthető meg a Szerb önkéntesek tere 12 szám alatt, munkanapokon 8:00 órától 15:00 óráig illetve szombati napon 8:00 órától 13:00 óráig. A választópolgár kérésére a választói névjegyzék ügyével megbízott dolgozó ellenőrizni fogja a választópolgár státuszát és a bejegyzett adatok pontosságát.
Az egységes választói névjegyzékbe való betekintés alkalmával észlelt hiányosságok után az érintett választópolgár kérelmet nyújthat be a névjegyzékben feltüntetett adatok változtatásához (bejegyzéshez, módosításhoz, kiegészítéshez, javításhoz vagyí törléshez) a Városi Közigazgatási Hivatalnál.
A választópolgárok a választói névjegyzék lezárása napjáig kérelmezhetik a névjegyzékbe való bejegyzést vagy törlést, a választói névjegyzékben feltüntetett adatok módosítását illetve kiegészítését. A végzéseket a választói névjegyzék lezárásáig a Városi Közigazgatási Hivatal hozza meg, a választói névjegyzék lezárása után egészen 72 órával a választás napját megelőzően az Államigazgatási Minisztérium.
A Városi- illetve a Községi Közigazgatási Hivatal a végzés alapján végzi azon adatok rögzítését, melyek szerint a választópolgár a város, illetve a község területén a lakóhelye szerint fog szavazni (választott szavazóhely) a városi képviselő-testület vagy a községi képviselő-testület tanácsnokainak megválasztásakor.
A választási lista kihirdetése után a választói névjegyzékbe való betekintés jogával illetve a választói névjegyzék módosítására vonatkozó kérelem benyújtásának jogával a választási lista előterjesztője vagy az általa megbízott személy rendelkezik, a bejegyzés vagy módosítás ugyanolyan eljárással történik, mint amilyennel az a választópolgárok esetében történt. A kérelemmel együtt a meghatalmazást és a bizonyítékokat is be kell nyújtani.
Külön felhívjuk azon kiskorú polgárok figyelmét, akik a választások napjáig, 2024. június 2-ig nagykorúak lesznek, hogy a valasztói névjegyzékbe való betekintéssel ellenőrizzék le, hogy szerepel-e nevük az egységes választói névjegyzék Nagykikinda város területére vonatkozó részében.
Az Államigazgatási Minisztérium a választói névjegyzéket tizenöt (15) nappal a választások előtt lezárja és végzéssel határozza meg a szavazópolgárok számát minden szavazóhelyre vonatkozóan.
A polgárok betekintést szerezhetnek a választói névjegyzékbe za Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium https://upit.birackispisak.gov.rs. hivatalos internetes oldalán is.

 

A VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJE
Mihajlović Dragiša