Grb Kikinde

Saopštenja za javnost

Važna obaveštenja Gradske uprave...

Zahtev za davanje saglasnosti na Predlog cenovnika naknada za korišćenje javnih puteva sa Odlukom Nadzornog odbora JP “Kikinda” Kikinda

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima ( "Službeni glasnik RS" broj 88/2011, 104/2016 i 92/2018) Jedinica lokalne samouprave objavljuje zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, na oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, najmanje 15 dana pre donošenja odluke od strane Skupštine grada.


Preuzmite odluku

Zahtev za davanje saglasnosti na Izmenu cenovnika usluga vodosnabdevanja i kanalizacionih usluga sa Odlukom Nadzornog odbora JP “Kikinda” Kikinda

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima ( "Službeni glasnik RS" broj 88/2011, 104/2016 i 92/2018) Jedinica lokalne samouprave objavljuje zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, na oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, najmanje 15 dana pre donošenja odluke od strane Skupštine grada.


Preuzmite odluku

Zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o promeni cena komunalnih usluga privrednog društva „FCC KIKINDA DOO“ Kikinda sa Odlukom o povećanju cena usluga sakupljanja i deponovanja otpada na teritoriji grada Kikinde privrednog društva „FCC KIKINDA DOO“ Kikinda

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima ( "Službeni glasnik RS" broj 88/2011, 104/2016 i 92/2018) Jedinica lokalne samouprave objavljuje zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, na oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, najmanje 15 dana pre donošenja odluke od strane Skupštine grada.

 

Preuzmite odluku

Odluka Nadzornog odbora JP „Kikinda“ o usvajanju predloga izmene i dopune cenovnika usluga javnih parkirališta sa Obrazloženjem i novim Cenovnikom

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima ( "Službeni glasnik RS" broj 88/2011, 104/2016 i 92/2018) Jedinica lokalne samouprave objavljuje zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, na oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, najmanje 15 dana pre donošenja odluke od strane Skupštine grada.

Preuzmite odluku

Odluka Nadzornog odbora JP „Kikinda“ o usvajanju predloga izmene i dopune cenovnika usluga održavanja javnih i ostalih površina

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima ( "Službeni glasnik RS" broj 88/2011, 104/2016 i 92/2018) Jedinica lokalne samouprave objavljuje zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, na oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, najmanje 15 dana pre donošenja odluke od strane Skupštine grada.

Preuzmite odluku

Odluka Nadzornog odbora JP „Toplana“ Kikinda o usvajanju predloga novih cena usluge daljinskog grejanja

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima ( "Službeni glasnik RS" broj 88/2011, 104/2016 i 92/2018) Jedinica lokalne samouprave objavljuje zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, na oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, najmanje 15 dana pre donošenja odluke od strane Skupštine grada.


Preuzmite odluku

Odluka NO JP „Kikinda“ Kikinda sa Predlogom cenovnika za pogrebne usluge

Odluka Nadzornog odbora

Zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o promeni cena komunalnih usluga

Detaljna struktura predloženih cena za 2022. godinu

Usluga organizacije kulturno-umetničkog programa za manifestaciju 36.Dani Ludaje

Turistička organizacija Grada Kikinda
Broj: VI-11-10/2021
Dana, 29.07.2021. godine
Trg srpskih dobrovoljaca br.21
Kikinda


Na osnovu člana 27. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ( „Sl. glasnik RS“, br. 91/2019), člana 23. i 24. Pravilnika o bližem uređivanju planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje od 05.05.2021. godine, a u vezi sa Odlukom o sprovođenju postupka nabavki na koji se zakon ne primenjuje br. VI-11-10/2021 od 29.07.2021. godine upućujemo Vam:

Javni poziv za nabavku
„Usluga organizacije kulturno-umetničkog programa za manifestaciju 36.Dani Ludaje“

Preuzmite poziv

Umanjene takse za elektronske prijave prava industrijske svojine

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo vas da su od 6.12.2019. godine umanjene takse za elektronske prijave prava industrijske svojine.

Taksa za elektronsku prijavu za priznanje patenta i malog patenta umanjena je za 50%, dok je taksa za elektronsku prijavu za priznanje industrijskog dizajna, žiga, kolektivnog žiga i žiga garancije umanjena za 25%.

Poštovani sugrađani, iskoristite ovu pogodnost, podnesite elektronsku prijavu i uštedite novac.

Dodatne informacije o podnošenju elektronskih prijava Zavodu za intelektualnu svojinu možete da vidie na zvaničnom sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu.

www.zis.gov.rs

Tretman komaraca - Izmena

Obaveštavamo građane da se tretman odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Kikinda zbog loših vremenskih uslova odlaže za dan 25.05.2019.godine. Tretman će biti izvršen u svim naseljenim mestima od 17h do 20 h. Preparat koji će se koristi je Aqua K-Othrine 20EW (aktivna materija deltametrin). Dana 26.05.2019.godine biće izvršen tretman odraslih formi komaraca u centru grada u jutarnjim časovima od 06:00h.

Upozoravaju se pčelari da je preparat Aqua K-Othrine EW 20 toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), tretman će se pomeriti za naredni dan.

 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj 

Tretman komaraca

Obaveštavamo građane da će se tretman odraslih formi i larvi komaraca sa zemlje na teritoriji Grada Kikinda izvršiti dana 24.05.2019.godine. Istog dana izvršiće se tretman komaraca u podrumima stambenih i drugih objekata u Kikindi.

Dana 24.05.2019.godine
Od 11h –Larvicidni tretman sa zemlje na kanalima i barama:
Preparati: Larvastop (aktivna materija diflubenzuron) i Vectobac 12AS (a.m. bacillus thuringiensis).
Napominjemo da preparati nisu opasni za pčele.

Od 17 do 20 h- tretman odraslih komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima.
Preparat: Aqua K-Othrine 20EW (aktivna materija deltametrin).
Napominjemo da je preparat toksičan za pčele.

Dana 25.05.2019.godine
Tretman odraslih komaraca u centru Kikinde će se izvršiti u jutarnjim časovima od 06:00h.

Upozoravaju se pčelari da je preparat Aqua K-Othrine EW 20 toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
poljoprivredu i ruralni razvoj 

Sretenje – Dan državnosti

Gradska uprava neće raditi u petak, 15.02.2019. godine zbog državnog praznika.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Prema Zakonu o državnim i verskim praznicima koji se praznuju u Republici Srbiji (,,Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), kao Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje se 11 novembar. Ako jedan od datuma kada se praznuje, pada u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana, odnosno 12 novembra.

Shodno tome, obaveštavamo Vas da će prvi radni dan za zaposlene u Gradskoj upravi grada Kikinda biti utorak, 13 novembar 2018. godine.

Zahtev za upis u poseban birački spisak

Preuzmite obrazac Zahteva za upis u poseban birački spisak

O B A V E Š T E NJ E - O upisu pripadnika nacionalnih manjina u poseban birački spisak

Odlukom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave broj: 208-00-00172/2018-27 od 17.08.2018. godine, raspisani su izbori za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 4. novembar 2018. godine.

Upis u poseban birački spisak nacionalne manjine vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine. Pripadnik nacionalne manjine sa prebivalištem, odnosno za interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Kikida, zahtev za upis u poseban birački spisak podnosi Gradskoj upravi grada Kikinda. Zahtev se podnosi u pisanoj formi, na posebnom obrascu koji mora biti svojeručno potpisan.

Obrazac se može preuzeti u kancelariji br. 10. Gradske uprave grada Kikinda.

Stanovnici seoskih mesnih zajednica zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine mogu podneti i u mesnoj kancelariji.

Utvrđivanje identiteta i proveru podataka unetih u obrascu službeno lice vrši na osnovu lične karte podnosioca zahteva.

Upis birača koji nisu upisani u poseban birački spisak nacionalne manjine kao i promenu podataka u posebnom biračkom spisku Gradska uprava grada Kikinde vrši sve do zaključenja posebnog biračkog spiska, odnosno najkasnije do 19.oktobra 2018. godine.

Nakon zaključenja posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina upis birača i promene u biračkom spisku vrši ministarstvo nadležno za vođenje biračkog spiska.

NAČELNIK
LJuban Sredić

O B A V E Š T E NJ E - povodom neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Povodom neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisanih za 04. novembar 2018.godine, obaveštavaju se građani grada Kikinde da mogu izvršiti uvid u Poseban birački spisak neposredno u gradskoj upravi, soba br. 10 ili elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave.

Građani mogu lično podneti zahteve za upis ili promenu podataka u Posebnom birakčom spisku u gradskoj upravi na posebnom obrascu koji se može preuzeti u kancelariji br. 10. Potrebno je da se uz zahtev priloži lična karta radi ostvarivanja tog prava.

Građani mogu lično podneti zahteve za upis ili promenu podataka u Posebnom birakčom spisku i u mesnim kancelarijama na posebnom obrascu koji se može preuzeti u mesnoj kancelariji.

U poseban birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije odnosno lica koja imaju biračka pravo – prema mestu prebivališta.

Upis i promene u posebnom biračkom spisku od strane gradske uprave vrši se do zaključenja posebnog biračkog spiska, odnosno najkasnije do 19. oktobra 2018.godine.

Upis i promene u posebnom biračkom spisku od zaključenja posebnog biračkog spiska do 31. oktobra vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

NAČELNIK
LJuban Sredić 

Uvid u Jedinstveni birački spisak

Obaveštavaju se građani da mogu izvršiti uvid u Jadinstveni birački spisak neposredno u zgradi Gradske uprave grada Kikinde, soba br. 10 ili elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://birackispisak.mduls.gov.rs//javniportal.

Građani mogu podneti zahteve za upis ili promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku u Gradskoj upravi na posebnom obrascu koji se može preuzeti u kancelariji br. 10. Potrebno je da uz zahtev prilože i određena dokumenta- dokaze radi ostvarivanja tog prava (lična karta, izvodi iz matičnih knjiga , dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti).

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanja biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.

U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije odnosno lica koja imaju biračka pravo–prema mestu prebivališta.

Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanje iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi gradskoj upravi po mestu prebivališta.

SAOPŠTENJE

Prema Zakonu o državnim i verskim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS" br. 43/01 , 1 O 1/07 i 92/11), Nova godina, 1 i 2 januar (po nedeljak i urorak), praznuju se neradno.

Prvi radni dan za zaposlene u Gradskoj upravi grada Kikinda je 3. januar, (sreda) 2018. godine.

Saopštenje za javnost Komisije za pripremu i organizaciju izbora za predsednike mesnih zajednica

Na osnovu čl. 27. st. 2. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 34/10 – odluka US i 54/11), Komisija za pripremu i organizaciju izbora za predsednike mesnih zajednica, dana 04.12.2017. godine, izdaje sledeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U proteklom periodu u medijima su se mogle čuti izjave, iz kojih proizlazi konstatacija da su izbori za predsednike mesnih zajednica raspisani u suprotnosti sa Ustavom i zakonom.

Konkretno, najpre je izjavljeno da je Odluka o raspisivanju izbora za predsednike mesnih zajednica u suprotnosti sa zakonom i skupštinskom Odlukom o mesnoj samoupravi. Naime, navodi se da je Odluka o raspisivanju izbora u suprotnosti sa čl. 21. Odluke o mesnoj samoupravi, iz razloga što političke stranke, navodno, ne mogu biti predlagač kandidata za predsednika mesne zajednice odnosno što pomenuti član Odluke „ne poznaje političke stranke kao predlagače kandidata za predsednike mesnih zajednica“. Takva situacija je važila sve do dana 26. jula 2017. godine, do kada je Odlukom bilo utvrđeno da kandidate za predsednika mesne zajednice mogu predlagati (samo) grupe građa koje prikupe najmanje 100 potpisa.

Međutim, na sednici Skupštine grada, održanoj dana 26. jula 2017. godine, doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mesnoj samoupravi („Sl. list grada Kikinde”, br. 17/17), kojom je brisan navedeni član 21. Odluke, iz razloga što postoji član 23. Odluke, koji propisuje da se sva pitanja oko postupka predlaganja kandidata uređuju statutima mesnih zajednice
Na ovaj način, uklonjena je smetnja da kandidate mogu predlagati samo grupe građana, te ostavljena mogućnost da se statutima mesnih zajednica propiše drugačije rešenje.
I zaista, novim statutima mesnih zajednica, donetim dana 7. novembra 2017. godine, propisano je sledeće:

„Član 27.
Kandidate za predsednika Mesne zajednice mogu predlagati registrovane političke stranke i grupe građana čijeg kandidata svojim potpisima podrži najmanje 100 birača u Mesnoj zajednici u kojoj se vrši izbor.
Grupa građana iz stava 1. ovog člana osniva se Sporazumom o osnivanju grupe građana, koji se overava kod organa u čijoj je nadležnosti overavanje potpisa i u kojem, kao cilj, mora biti jasno navedeno zbog kojih izbora u Mesnoj zajednici se grupa građana obrazuje.
Birač može potpisati samo jedan predlog za kandidata za predsednika Mesne zajednice.”

Pored toga, pojedinim izjavama izražava se sumnja u ustavnost samih izbora, time što su, navodno, „prekršena ustavna prava građana da biraju i budu birani”, odnosno na taj način što kandidate mogu predlagati (samo) političke stranke i grupe građana, a ne i pojedinci.

Iako se navodi da je „do sada bila praksa da pojedinac, uz sakupljene potpise, može da se kandiduje”, tvrdimo da navedena izjava nije pravno utemeljena, budući da je Odlukom o mesnoj samoupravi (pre izmene i dopune od 26. jula 2017. godine), kao i statutima svih devet mesniih zajednica iz 2005. godine (koji su bili na snazi do novembra 2017. godine) bilo propisano da „kandidate za predsednika mesne zajednice mogu predlagati grupe građana koje prikupe najmanje 100 potpisa u mesnoj zajednici u kojoj se vrši izbor.” Kao što je već izneto, sada je samo dodato da, pored grupa građana, kandidate mogu predlagati i političke stranke, a nije menjana, niti uskraćivana mogućnost pojedincu da bude predlagač kandidata, jer to zapravo nikad nije ni bio. Pojedninci kao fizička lica su mogli, a to mogu i rešenjem koje je trenutno na snazi, da budu osnivači grupe građana i u formi tog političkog subjekta mogu biti predlagač kanditata za najvažniji organ mesne zajednice, ravnopravno sa političkim strankama.

Situacija da pojedinac sâm sebe predloži u organ mesne zajednice uz priložene potpise birača, nije bila predviđena ni prethodnom Odlukom o mesnoj samoupravi („Sl. list opštine Kikinda“, br.7/93, 8/93, 7/97, 4/98 i 4/2000), već je, šta više, stanje bilo skoro identično onom koje se sada primenjuje. Naime, u članu 20a. Odluke, donete 1993. godine, te njenom izmenom i dopunom još iz 1998. godine, propisano je bilo da „kandidate za članove Saveta mesne zajednice mogu predlagati, posebno ili zajedno, političke stranke i druge političke organizacije, grupe građana, koje prikupe potpise najmanje 10 birača u izbornoj jedinici mesne zajednice u kojoj se vrši izbor“.... „Kandidat može prihvatiti kandidaturu za predlog samo jedne političke stranke, druge političke organizacije ili grupe građana“.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Živa Knežević, s.r.

Registracija stambenih zajednica

Na osnovu člana 21. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik, broj 104/2016, u daljem tekstu; Zakon) koji je stupio na snagu 31.12.2016. godine, Republički geodetski zavod vodi jedinstvenu, centralnu, javnu, elektronsku bazu podataka u kojoj su objedinjeni podatci o stambenim zajednicama iz svih registara na teritoriji Republike Srbije – Jedinstvena evidencija.

Registar stambenih zajednica na osnovu člana 18. Zakona vodi Jedinica lokalne samouprave, koja organizuje rad Registra prema svojoj teritorijalnoj nadležnosti i u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Obrasci zahteva i potrebnih dokumenata koje su dužni da dostave skupštine stambenih zajednica radi upisa u Registar stambenih zajednica:

 

Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice
Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice - dodatak
Potrebna dokumentacija
Zapisnik sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice
 

Ispravka Oglasa objavljenog u lokalnim novinama – NOVE KIKINDSKE NOVINE, dana 26.10.2017.

Došlo je do tehničke greške u „Oglasu za javni otvoreni jednostepeni konkurs za izradu idejnog rešenja i za izradu spomen obeležja poginulim vojnicima i policajcima sa područja grada kikinde u ratovima devedesetih“, predatom za objavljivanje u lokalnim novinama:

Spomen-obeležje se postavlja na Trgu srpskih dobrovoljaca ispred objekta broj 45, a ne kako je navedeno broj 11.

Upozorenje

Obaveštavamo građane Kikinde da će se dana 31.07.2017. godine vršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje preparatom Aqua K-Othrine EW 20 i larvicidni tretman ( biološki i hemijski, tretman komaraca u podrumima stambenih i drugih objekata) preparatom Larvastop ZG, Vectobac 12AS.

Dana 31.07.2017. godine od 12 h će se izvršiti larvicidni tretman, a suzbijanje odraslih formi komaraca će se izvršiti u večernjem periodu (u vremenu od 19h-22h) u svim naseljenim mestima na teritoriji Kikinde. U četvrtak 01.08.2017.godine će se izvršiti tretman na gradskom trgu u ranim jutarnjim časovima (u vremenu od 05:30 do 07:00).

Upozoravaju se pčelari da je preparat Aqua K-Othrine EW 20 toksičan za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretman o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Tretman komaraca

Obaveštavamo građane da će se tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i larvi na teritoriji Grada Kikinda izvršiti dana 31.07.2017.godine i dana 01.08.2017.godine.

Dana 31.07.2017.godine
Od 12h –Larvicidni tretmani sa zemlje:
- biološki
- hemijski
- tretman komaraca u podrumima stambenih i drugih objekata
Preparati: Larvastop ZG, Vectobac 12AS.

Od 19 do 22 h- tretman odraslih komaraca sa zemlje u svim naseljenim mestima.
Preparat: Aqua K-Othrine 20EW.

Dana 01.08.2017.godine
Tretman odraslih komaraca u centru Kikinde će se izvršiti u jutarnjim časovima od 05:30h.

Tretmani će se vršiti preparatom Aqua K-Othrine EW 20 koji sadrži aktivnu materiju deltametrin. Preparat je opasan za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Uputstvo o postupku i načinu odlaganja zemlje i otpada nastalog izvođenjem građevinskih radova u cilju uređenja i nivelacije terena na obodima retenzije u agro-industrijskoj zoni Kikinda

 

ČLAN 1.

Ovim uputstvom uređuju se prava i obaveze strana uključenih u dovoženje, odlaganje, nasipanje, rasturanje i ostale radove na uređenju i nivelaciji terena na obodima retenzije.
Retenzija se nalazi na prostoru agroindustrijske zone u Kikindi, na katastarskoj parceli broj 9538/1.
Strane uključene u dovoženje, odlaganje, nasipanje, rasturanje i ostale radove na nivelaciji terena na obodima retenzije su sa jedne strane grad Kikinda a sa druge strane lice koje vrši poslove dovoženja, odlaganja, nasipanja, rasturanja i ostale radove na nivelaciji terena na obodima retenzije (u daljem tekstu: izvođač).

ČLAN 2.

Lice kome se dozvoli dovoženje, odlaganje, nasipanje, rasturanje i ostali radovi na nivelaciji terena na obodima retenzije se obavezuje da će u skladu sa odgovarajućim pojedinačnim aktom dovoziti i na prostor oboda retenzije nasipati i rasturati zemlju i otpad nastao izvođenjem građevinskih radova u cilju uređivanja oboda retenzije.

ČLAN 3.

Izvođač će poslove vezane za odlaganje zemlje i otpada nastalog izvođenjem građevinskih radova na obodima retenzije vršiti u skladu sa rešenjem nadležne organizacione jedinice gradske uprave grada Kikinda i u saradnji i po prethodnom dogovoru sa nadležnim organima grada Kikinda.
Izvođač će Sekretarijatu za imovinsko pravne i komunalne poslove grada Kikinde, putem pisarnice, pismenim putem dostaviti zahtev za dovoženje, odlaganje, nasipanje, rasturanje i ostale radove na nivelaciji terena na obodima retenzije radi dobijanja rešenja kojim će mu biti omogućeno odlaganje zemlje i građevinskog otpada na prostoru retenzije. Nadležni sekretarijat će prispeli zahtev dalje proslediti Bulajić Miodragu, članu gradskog veća zaduženog za privredu, mala i srednja preduzeća i Tanackov Saši, članu gradskog veća zaduženom za lokalni ekonomski razvoj i investicije.
Izvođač je dužan da u zahtevu precizira vrstu i količinu materijala koji će dovoziti, istovarati i raspoređivati na obodu retenzije kao i tačno vreme i dinamiku izvođenja radova.
Prispeli zahev će se obraditi a rešenje koje donesu nadležni organi dostaviće se izvođaču.

ČLAN 4.

Grad Kikinda će obezbediti prisustvo službenika grada Kikinde koji će nadgledati i koordinirati aktivnosti na izvođenju radova.

ČLAN 5.

Dovoženje materijala do prostora retenzije izvođač radova će vršiti iz pravca Sinđelićeve ulice a preciznu putanju kroz agroindustrijsku zonu do prostora na kom se nalazi retenzija će utvrditi službenik gradske uprave koji će nadgledati i koordinirati aktivnosti na izvođenju dogovernih radova.
Precizne instrukcije vezane za vrstu i količinu materijala koji će izvođač radova dovoziti, istovarati i raspoređivati na obodu retenzije, tačno vreme i dinamika izvođenja radova biće određeni u rešenju koji će izdati sekretarijat grada Kikinda iz člana 3 ovog Uputstva.
U slučaju padavina i veće raskvašenosti terena nije dozvoljeno odlaganje materijala na prostor retenzije.
Izvođač se obavezuje da nakon završenog dovoženja i odvoženja zemlje i otpada nastalog izvođenjem građevinskih radova očisti put i nanose sa kolovoza u agroindustrijskoj zoni a koji nastanu izvođenjem radova i prolaskom mehanizacije.

ČLAN 6.

U toku sprovođenja radova strane su dužne da razmenjuju poslovne i sve druge informacije vezane za izvođenje radova.

ČLAN 8.

Eventualne sporove nastale izvođenjem radova iz člana 1 ovog Uputstva rešavaće zajedničko telo obrazovano od predstavnika obe strane uključene u dovoženje, odlaganje, nasipanje, rasturanje i ostale radove na nivelaciji terena na obodima retenzije, primenom principa dobre poslovne saradnje i optimalne tolerancije.

ČLAN 9.

Ukoliko eventualni spor ne bude rešen mirnim putem, spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

NAČELNIK
LJuban Sredić

Spisak lica koja ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava prečeg zakupa

Na osnovu člana 64a Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 65/2008 – dr. zakon, 41/2009 i 112/2015) i člana 9. Pravilnika o uslovima i davanju u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 16/2017), Komisija za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kikinde, izdaje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

OBAVEŠTAVAJU SE podnosioci zahteva da ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu stočarstva, i to:

Preuzmite kompletnu listu

Tretman komaraca

Obaveštavamo građane da će se 06.07.2017.godine vršiti tretman odraslih formi komaraca hemijskim putem iz vazduha i larvicidni tretman u podrumima stambenih i drugih objekata na teritoriji grada Kikinde i naseljenih mesta preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.

Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika( jaka kiša, jak vetar i sl.) biće određen novi termin tretmana o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Tretman komaraca

Obaveštavamo građane da će se u periodu od 03.07.2017.godine do 18.07.2017.godine vršiti tretman odraslih formi komaraca hemijskim putem iz vazduha i larvicidni tretman u podrumima stambenih i drugih objekata na teritoriji grada Kikinde i naseljenih mesta preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.

Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te da košnice zatvore ili udalje najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: Tačan datum tretmana biće naknadno određen shodno vremenskim prilikama o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena, a najverovatniji datum tretmana biće 03.07.2017.godine.

Praznik rada - neradni dani

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima koji se praznuju u Republici Srbiji („Sl. glasnik PC”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), Praznik rada obeležava se 1 i 2 maja.

Shodno tome, obaveštavamo Vas da 1 i 2 maja 2017 godine (ponedeljak i utorak) Gradska uprava grada Kikinde neće raditi. Sreda, 3 maj 2017. godine je redovan radni dan za zaposlene u Gradskoj upravi.

Neradni dani

Prema Zakonu o državnim i verskim praznicima u Republici Srbiji ( „Službeni glasnik RS“ br. 43/01, 101/07 i 92/11), dani Vaskrsa, od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa, praznuju se kao neradni dani. Shodno tome Gradska uprava grada Kikinde neće raditi od Velikog petka 14 aprila, zaključno sa Velikim ponedeljkom 17. aprila. Redovan rad Gradske uprave počinje u utorak, 18. aprila 2017. godine.

Izbori za predsednika Republike Srbije

O B A V E Š T E NJ E

Povodom izbora za predsednika Republike Srbije koji će se održati 02.aprila 2017.godine, na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni list RS“ br.104/2009 i 99/2011) izlaže se deo biračkog spiska sa područje grada Kikinda na uvid građanima.

Deo biračkog spiska izlaže se u sedištu Gradske uprave grada Kikinda, na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br.12 (kancelarija broj 10),radnim danom u periodu od 08,00 do 15,30 sati i subotom od 08,00 do 13,00 sati. Na zahtev građana, zaposleni na poslovima biračkog spiska proveravaće elektronski, putem jedinstvenog matičnog broja građana birački status i tačnost upisanih podataka.
Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak proverom na sajtu grada Kikinda www.kikinda.org.rs i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs

Za nedostatke uočene nakon izvršenog uvida u Jedinstveni birački spisak potrebno je da građanin ponese zahtev za promenu (upis, izmena,dopuna,ispravka ili brisanje) u biračkom spisku gradskoj upravi.

Birači mogu do zaključenja biračkog spiska zahtevati upis,brisanje, ispravku ili dopunu činjenica upisanih u birački spisak Rešenja donosi do zaključenja biračkog spiska Gradka uprava, a od zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Posebno se pozivaju maloletna lica koja na dan izbora za predsednika Republike Srbije koji će se održati 02.aprila 2017.godine stiču punoletstvo da izvrše uvid da li su upisani u deo biračkog spiska za područje grada Kikinda.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kojem je prijavljeno u tom statusu. Rešenja o promenama u biračkom spisku za interno raseljena lica donosi do zaključenja biračkog spiska Gradska uprava.

Birači imaju pravo da Gradskoj upravi podnesu zahtev najkasnije pet (5) dana pre dana zaključenja biračkog spiska da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu imaju pravo da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije pet (5) dana pre dana zaključenja biračkog spiska podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak koji će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. O ovakvom zahtevu rešava Gradska uprava po mestu prebivališta birača u zemlji.
Ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaključuje birački spisak petnaest (15) dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača i na svakom biračkom mestu.

Obaveštenje - Zakon o opštem upravnom postupku

Poštovani građani,

Novi Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16), predstavlja ključni pravni oslonac transformacije države i upravnog postupanja u servis građana i jedan od temelja upostavljanja odgovorne, delotvorne i efikasne uprave. koje se pre svega odnose na razmenu podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti, a koje su počele da se primenjuju od 8. juna tekuće godine.
Članom 9. Zakona propisano je da je organ dužan da strankama omogući da uspešno i celovito ostvare i zaštite prava i pravne interese, kao i da se postupak vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova za stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, te da organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.
Članom 103. Zakona propisano je:
- da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje;
- da ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano, a ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku;
- da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, a ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.
Važno je napomenuti da ako organ razmenjuje podatak onda je ta razmena besplatna, a ako stranka ipak hoće da sama pribavi neki dokument u kojem je sadržan taj podatak, mora da plati taksu. U takvim slučajevima stranka će i dalje plaćati taksu za sva pojedinačna dokumenta, kao i do sada. Ono što je važno jeste da je to pravo, a ne obaveza stranke.
Sva dokumenta o kojima se ne vodi službena evidencija stranka će morati sama da prilože - poput ugovora o zakupu stana, zdravstvenih uverenja, itd.
Stranka će prilikom podnošenja zahteva na obracsu br. 1. koji je sastavni deo ovog obaveštenja dati izjavu ko će pibaviti podatke iz službenih evidencija.
Shodno napred navedenom, obaveštavamo stranke, da će Gradska uprava uz njihovu saglasnost i u njihovo ime prikupljati potrebna dokumenta neophodna za ostvarivanje njihovih prava. Takođe, obaveštavamo i sve državne organe, ustanove i druge organizacije da, službenim putem, mogu dobiti sve potrebne podatke iz evidencija koje vodi Gradska uprava grada Kikinde.
U cilju efikasnosti razmene podataka iz službenih evidencija na sajtu u delu brzi inkovi pod nazivom evidencije je objavljena lista službenih evidencija koje vodi Gradska uprava grada Kikinde, način na koji se može pristupiti evidenciji, imena i kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama.
Ukoliko su stranke nezadovoljne postupanjem službenika Gradske uprave, a u vezi sa razmenom podataka iz službenih evidencija, mogu pisanim putem, uputiti prigovor načelniku Gradske uprave, koji se predaje u Uslužnom centru.

GRADSKA UPRAVA GRADA KIKINDE
Broj:III-03-031-5/2016

 

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu

Na osnovu člana 6. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 68/15) i člana 31. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, br. 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 i 39/12), a u vezi sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu autonomne pokrajine vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/15) Skupština opštine Kikinda, na sednici održanoj dana 17.12.2015. godine, donela je

ODLUKU O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU

I

Ovom odlukom određuje se maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za kalendarsku 2015. godinu.

II

Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za kalendarsku 2015. godinu ne može biti veći od 900 zaposlenih.

III

Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme, u sistemu lokalne samouprave po organizacionim oblicima je:

1 OPŠTINSKA UPRAVA KIKINDA 152
2 ISTORIJSKI ARHIV KIKINDA 8
3 NARODNA BIBLIOTEKA „JOVAN POPOVIĆ“ KIKINDA 21
4 NARODNO POZORIŠTE KIKINDA 27
5 NARODNI MUZEJ KIKINDA 14
6 TERRA KIKINDA 8
7 KULTURNI CENTAR KIKINDA 8
8 CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA 6
9 CENTAR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - NAŠA KUĆA KIKINDA 1
10 SPORTSKI CENTAR JEZERO KIKINDA 49
11 MESNA ZAJEDNICA NAKOVO 1
12 MESNA ZAJEDNICA BANATSKO VELIKO SELO 2
13 MESNA ZAJEDNICA NOVI KOZARCI 3
14 MESNA ZAJEDNICA RUSKO SELO 3
15 MESNA ZAJEDNICA BANATSKA TOPOLA 1
16 MESNA ZAJEDNICA BAŠAID 3
17 MESNA ZAJEDNICA SAJAN 3
18 MESNA ZAJEDNICA IĐOŠ 1
19 MESNA ZAJEDNICA MOKRIN 3
20 PREDŠKOLSKA USTANOVA „DRAGOLJUB UDICKI“ KIKINDA
202
21 JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE KIKINDA 162
22 JP „TOPLANA“ KIKINDA 39
23 JP „AUTOPREVOZ“ KIKINDA 175
24 JKP „6.OKTOBAR“ U LIKVIDACIJI KIKINDA 3
25 JP GRADSKO ZELENILO I PIJACA U LIKVIDACIJI KIKINDA 5

IV

Organizacioni oblici u sistemu lokalne samouprave dužni su da donesu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i da isti dostave na predhodnu saglasnost predsedniku Opštine Kikinda, odnosno nadležnom organu opštine Kikinda.

V

Organizacioni oblici u sistemu lokalne samouprave prilikom izrade akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta dužna su da se pridržavaju odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u pogledu načela i načina utvrđivanja broja zaposlenih i da pre donošenja akta sprovedu anketu među zaposlenima koji rade na poslovima za koje više ne postoji potreba ili na poslovima na kojima postoji potreba smanjenja broja izvršilaca, o njihovim namerama i spremnosti za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade.

VI

Organizacioni oblici u sistemu lokalne samouprave mogu aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta utvrditi i manji broj zaposlenih od broja utvrđenog ovom odlukom.

VII

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Kikinda“.

Zauzimanje javne površine proširivanjem ugostiteljskih bašti

 Ovim putem obaveštavamo sve vlasnike ugostiteljskih bašti koji imaju nameru i mogućnost da prošire svoju postojeću ugostiteljsku baštu za vreme trajanja manifestacije „ Dani ludaje 2015“, da mogu da podnesu zahtev Uslužnom centru opštine Kikinda, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 – 19,00 časova, najkasnije do 07.10.2015 godine.
Komunalna taksa za zauzimanje javne površine proširivanjem ugostiteljskih bašti iznosi 1.000,00 dinara za metar kvadratni zauzete javne površine po danu u vreme održavanja manifestacije „ Dani ludaje 2015.“
Zauzimanje javne površine proširivanjem postojećih ugostiteljskih bašti je predmet kontrole komunalne inspekcije i biće sankcionisano ukoliko se izvrši bez zahteva i odgovarajućeg odobrenja Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu, opštinske uprave.

SEKRETARKA
Biljana Felbab

Prskanje komaraca

Obaveštavamo građane opštine Kikinda da će se tretman odraslih formi komaraca i larvi na teritoriji Opštine Kikinda iz vazduha (dva aviona sa mikronerima) i sa zemlje, u zavisnosti od vremenskih prilika, izvršiti u periodu od 28.08.2015. do 07.09.2015.godine.

Dana 28.08.2015.godine
Od 12h –Larvicidni tretmani sa zemlje:
-biološki
-hemijski
-tretman komaraca u podrumima stambenih i drugih objekta
Uređaji za tretman: leđne i ručne motorne prskalice, granulatori
Preparati: Larvastop ZG, Vectobas 12AS

Od 18 h- Adulticidni tretmani iz vazduha i sa zemlje
Preparatima: Ti-Bi 24, Aqua K-Othrine 20 EW

Dana 29.08.2015. godine
Tretman odraslih komaraca u centru Kikinde će se izvšiti u jutarnjim časovima od 05:30h ( dva vozila sa ULV generatorima)

Tretmani će se vršiti preparatima koji sadrže aktivne materije lambda-cihalotrin i deltametrin. Preparati su opasni za pčele. Dejstvo preparata traje tri dana.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika ( jaka kiša, jak vetar i sl.), biće određen novi termin tretman o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica

 Na osnovu člana 14. stav 5. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj V-561-95/2014-1 od 27. oktobra 2014. godine, a u vezi sa Ugovorom o donaciji za realizaciju Potprojekta br. 2 Regionalnog stambenog programa zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravljanje projektom – Istraživanje i razvoj d.o.o. i opštine Kikinda, u okviru Regionalnog stambenog programa Potprojekta br. 2 – stambene jedinice, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 25 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine

OBAVEŠTAVA

Podnosioce prijava na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 25 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji opštine Kikinda da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena sutra, 19.06.2015. godine na oglasnoj tabli opštine Kikinda i mesnih zajednica na koji se javni poziv odnosi, oglasnoj tabli Komesarijata za izbeglice i migracije RS i na internet prezentaciji opštine Kikinda i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

Javne česme ponovo u funkciji

Poštovani sugrađani,

Predsednik opštine Kikinda, Pavle Markov, zakazao je i održao hitnu sednicu Saveta za bezbednost opštine Kikinda, zbog novonastale situacije sa javnim česmama, koje su odlukom firme „Envirotek“ stavljene van funkcije.
Savet za bezbednost je doneo odluku da se hitno obezbede svi potrebni uslovi, angažuju sve nadležne inspekcijske službe, Zavod za javno zdravlje Kikinda i građanima omogući da koriste vodu sa javnih česmi, što je i učinjeno.

Ne želeći da ulazimo u bilo kakvu dalju polemiku, smatrajući da građani ne smeju da trpe zbog formalnih birokratskih uslova ili ličnih interesa pojedinca i sada i ubuduće u službi obezbeđivanja svih neophodnih uslova koji doprinose kvalitetu života naših sugrađana, kao organ državne uprave reagovaćemo u najhitinijem mogućem roku.
U narednih nekoliko dana, sve česme na teritoriji opštine biće u funkciji.

Javne česme

Poštovani sugrađani,

Opština Kikinda je, u skadu sa svim zakonskim obavezujućim procedurama Zakona o javnim nabavkama, raspisala tender za održavanje javnih česmi u gradu, što je prethodnih deset godina plaćala firmi dr Miroslava Kukučke, „ENVIROTECH“. Kako je saradnja sa firomom dr Kukučke dugogodišnja, prihvatili smo sve njegove sugestije da bi procedura sa svim potrebnim tehničkim karakteristikama bila sprovedena valjano, sa čim se i firma „ENVIROTECH“ složila i dala svoju ponudu na raspisanom tenderu. U petak, 8.maja komisija je otvorila dve pristigle ponude, od kojih je jedna bila firma dr Kukučke a druga firma iz Zrenjanina, čija je ponuda za održavanje prečistača vode na javnim česmama bila povoljnija za 250.000,00 dinara. S obzirom da procedura javne nabavke nije završena i nije donešena Odluka o dodeli posla, aspolutno smo neprijatno iznenađeni činjenicom da je firma dr Miroslava Kukučke koji godinama iz budžeta Kikindske opštine dobija sredstva za održavanje česmi, bez i jednog sprovedenog tendera do prošle godine, sa prosečnim godišnjim prihodom od dva do sedam miliona dinara, isključila sve česme u gradu bez ikakve najave i posebnog obrazloženja građanima i Opštini Kikinda.
Uvažavajući novonastalu situaciju, obaveštavamo građane da smo preduzeli sve hitne neophodne mere kako bi u što kraćem vremenskom roku imali mogućnost da neometano koriste vodu sa javnih česmi.

Registracija Skupštine stanara i održavanje stambenih zgrada

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu je uputio poziv svim predstavnicima višeporodičnih stambenih zgrada da prisustvuju sastanaku koji će se održati u petak, 17. aprila 2015. godine sa početkom u 17,30 sati u velikoj (svečanoj) sali Skupštine opštine Kikinda.
Predstavnici lokalne samouprave i JP ''Opštinska stambena agencija'' će upoznati prisutne sa pravima i obavezama koje prostiču iz zakonskih propisa a odnose se na registraciju skupština i održavanje stambenih zgrada.
Napominjemo da, nekim zgradama, nisu upućeni pozivi ili nisu upućeni predstavniku stanara iz razloga što iste nisu imale zaključen ugovor o održavanju sa JP OSA, tako da nismo imali tačne podatke o licima kojima smo trebali uputiti poziv.
Sastanku treba da prisustvuje i predstavnik stanara zgrade na čiju adresu, zbog gore navedenih razloga, nije upućen poziv.

 

Sat za našu planetu

Opština Kikinda se i ove godine priključuje globalnoj ekološkoj kampanji pod sloganom „Sat za našu planetu 2015“ , koja se sprovodi u organizaciji Svetskog fonda za prirodu (WWF). Cilj kampanje je slanje snažne poruke da je moguće nešto preduzeti protiv klimatskih promena i promeniti svoje svakodnevne navike za dobrobit planete i samih nas koji na njoj živimo.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine obaveštava sugrađane da će u subotu 28.marta 2015.godine, u periodu od 20:30 do 21:30 časova biti isključena dekorativna rasveta u pešačkoj zoni gradskog trga u Kikindi. Ovom prilikom pozivaju se građani da daju svoj doprinos očuvanju životne sredine i u navedenom periodu isključe osvetljenje u svojim domovima. 

Približava se istek roka za prijavu na NIS-ov konkurs „Zajednici zajedno“

Kompanija NIS podseća sve građane partnerskih gradova i opština (Beograd, Novi Sad, Pančevo, Kikinda, Zrenjanin, Novi Bečej, Žitište, Kanjiža , Srbobran, Čačak i Niš) da 26. februara ističe rok za prijavu na NIS-ov konkurs „Zajednici zajedno“, kojim kompanija podržava razvoj lokalnih zajednica. Svi zainteresovani mogu podneti svoje predloge putem mejla, na adresu zajednicizajedno@nis.eu ili popuniti prijavu na sajtu www.zajednicizajedno.nis.eu.

NIS je 3. februara potpisao sporazume o saradnji sa navedenim lokalnim zajednicama u Srbiji i time nastavio da podržava inicijativu lokalnog stanovništva za poboljšanje uslova života u ovim opštinama i gradovima.

Na konkurs se mogu prijaviti ustanove i neprofitna udruženja sa projektima iz oblasti sporta, kulture, nauke, zaštite životne sredine i pomoći socijalno ugroženim kategorijama. O izboru projekta će odlučivati komisija, koju će činiti predstavnici NIS-a, lokalnih vlasti, kao i lokalne ugledne ličnosti. Od ove godine, uvodi se i glasanje lokalnog stanovništva putem interneta za projekte u njihovom gradu, tj. opštini.

Konkurs „Zajednici zajedno“ osmišljen je sa ciljem unapređenja kvaliteta života u lokalnim zajednicama u kojima kompanija ostvaruje svoju poslovnu delatnost. Kroz program podrške lokalnoj zajednici, NIS je od 2009. godine pomogao realizaciju više od 600 projekata, u koje je uloženo gotovo 800 miliona dinara.

Javni konkurs „Zajednici zajedno“ je otvoren od od 5. februara do 26. februara, a rezultati će biti objavljeni do 8. maja 2015. godine.

Školska slava Sveti Sava

Poštovane kolege i dragi učenici,

Povodom školske slave Svetog Save, u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime upućujem vam najiskrenije čestitke.
Negujući uspomenu na dela velikog duhovnika, zadužbinara, književnika, narodnog učitelja i prosvetitelja želim vam da njegova prosvetiteljska misija bude vaš uzor u pronalaženju vlastitog životnog puta i donošenju najvažnijih odluka.


Stanislava Hrnjak
Članica OV zadužena za obrazovanje, kulturu i informisanje 

Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Poštovani sugrađani,

Obaveštavamo vas da je raspisan oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Kikinda po godišnjem Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Kikinda za 2014. godinu.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja imaju registrovano ( aktivno ) poljoprivredno gazdinstvo.
Javna licitacija biće održana 13.i 14.februara 2015.godine u Svečanoj sali opštine Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12.

Razgledanje katastarskih karata i spisak parcela zemljišta, kao i sve dodatne informacije u vezi licitacije možete dobiti u Uslužnom centru Opštinske uprave svakog radnog dana od 12 do 15 časova.
Rok za podnošenje prijava je 12.februar 2015. do 15,30 časova.

N A Č E L N I K

LJuban Sredić

Obaveštenje o postupku sa nađenim stvarima

Poštovani sugrađani/ke,

Pravilnikom o postupku sa nađenim stvarima (broj: III-03-110-12/2013 od 30.10.2013. godine) reguliše se način postupanja sa stvarima nađenim na javnim ili javnosti pristupačnim mestima. Nađene stvari, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se stvari ili predmeti koje su njihovi vlasnici izgubili ili zaboravili na javnim ili javnosti pristupačnim mestima.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku sa nađenim stvarima (broj: III-03-110-12/2013 od 30.10.2013. godine) Komisija za postupak sa nađenim stvarima izložila je, na oglasnoj tabli Opštinske uprave, spisak stvari nađenih u 2014. godini radi stavljanja na uvid građanima.

Na osnovu člana 6. navedenog Pravilnika nađena stvar može se izdati (predati) licu koje nesumnjivim i jasnim dokazima i znacima pokaže da je vlasnik ili ovlašćeni potražilac nađene stvari. Vlasnik ili ovlašćeni potražilac nađene stvari je dužan da naknadi troškove i izdatke učinjene radi čuvanja i održavanja nađene stvari, kao i nagradu nalazaču u visini od 15% od vrednosti nađene stvari.

Ako postoji opravdana sumnja o vlasništvu nađene stvari, naročito u slučaju kada više lica traži da im se ista stvar preda, Sekretarijat može usloviti izdavanje stvari prethodnim obezbeđenjem (ličnim jemstvom građana, polaganjen određenog iznosa novca i sl.). U slučaju da Sekretarijat ne može da reši pitanje svojine više pojavljenih vlasnika, iste će uputiti da pitanje vlasništva reše sudskim putem.

Prema članu 8. Pravilnika o postupku sa nađenim stvarima ako se lice koje je stvar izgubilo, sa nesumnjivim dokazima o vlasništvu, javi u roku od godinu dana, računajući od dana objavljivanja nalaska, stvar ili novac dobijen njenom prodajom će mu se predati po naplati, odnosno odbitku troškova čuvanja, objavljivanja i prodaje, kao i po naplati, odnosno odbitku nagrade nalazaču.

KOMISIJA ZA POSTUPAK SA NAĐENIM STVARIMA

Suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije

U skladu sa Uredbom o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije („Sl. Glasnik RS“ broj 69/2006), obavezu suzbijanje i uništavanje ove opasne biljke imaju:

- vlasnici i korisnici površina poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtovi i bašte, njive, voćnjaci, vinogradi, livade i dr.), šuma, lovišta;
-vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta, izgrađenog i neizgrađenog;
-subjekti koji upravljaju vodotokovima i kanalima i površinama uz vodotokove i kanale;
-subjekti koji održavaju površine uz javne puteve i železničke pruge;
-subjekti koji upravljaju parkovima, nacionalnim parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama;
-vlasnici i korisnici zapuštenih površina pored puteva, staza, kao i utrina, parloga, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mesta u šumama i dr.

Obavezno uništavanje ambrozije vrši se do početka fenološke faze cvetanja, i to primenom sledećih mera:
1) agrotehničkih mera - obrada zemljišta (oranje, tanjiranje), nega useva (okopavanje, kultivisanje, plevljenje) i dr.;
2) mehaničkih mera - košenje, čupanje, spaljivanje biljaka i dr.
3) hemijskih mera - upotreba herbicida sa kontaktnim i totalnim delovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA KIKINDA

Vodovod i kanalizacija – projekti

Poštovani sugrađani,

Opština Kikinda je potpisala ugovor i očekuje sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za projekte “Sufinasiranje izgradnje vodovoda i kanalizacije” i za “Uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta”.

Ukupna vrednost radova za izradu kanalizacije u ulici Braće Bogaroški iznosiće 8.881.439,72 dinara od čega Pokrajina sufinasira sa 4.973.606,25 dinara, dok su ostatak sredstva opštine Kikinda. Kada je u pitanju uređenje kanalske mreže opština Kikinda je obezbedila 13, a Pokrajinski sekretarijat 19,5 miliona dinara, te će ukupna vrednost radova iznositi 32,5 miliona dinara. Radovi na kanalima će biti izvršeni u katastarskim opštinama Kikinda, Iđoš, Sajan, Mokrin, Banatska Topola i Bašaid gde će biti sanirano 31,9 kilometara mreže po osnovu elaborata koji je donela opština Kikinda za ovu godinu.

Kikinda je jedna od 17 opština i gradova Vojvodine koje je konkurisala i dobila sredstva za izgradnju vodovoda i kanalizacije, odnosno jedna od 33 opštine u projektu za održavanje kanala.

Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj i turizam

Obaveštenje fitosanitarne inspekcije

Povodom obaveštenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine od 26.05.2014.godine, kojim se obaveštavaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja stavljaju u promet poljoprivredne proizvode , došlo je do izmena.

U međuvremenu je stiglo novo obaveštenje od strane načelnika fitosanitarne inspekcije (Uprava za zaštitu bilja; Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine) kojim Vas obaveštavamo da se izdavanje potvrda o prometu poljoprivrednih proizvoda odnosi samo na opštine zahvaćene poplavama.

N A Č E L N I K

LJuban Sredić

Nagrada Dušan Vasiljev

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA K I K I N D A
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: II - službeno
Dana: 17.06.2014.
K i k i n d a

Nagrada Dušan Vasiljev

Skupština opštine Kikinda dodeljuje nagradu Dušan Vasiljev, u cilju afirmacije savremene srpske književnosti i poštovanja dela srpskog međuratnog pesnika, proznog i dramskog pisca, Kikinđanina, Dušana Vasiljeva ( 1900 – 1924), koji je bio jedan od najupečatljivijih svedoka katastrofičkog Prvog svetskog rata.

Nosioci ove ugledne nagrade su, između ostalih, pisci poput Milorada Pavića, Stevana Raičkovića, Jovice Aćina, Ranka Risojevića, Draga Kekanovića. Saglasno tome, nagrada ima za cilj da podstakne i afirmiše umetničku domaću književnost u okruženju dominirajućih oblika trivijalne kulture.

Nagrada se dodeljuje za najbolju knjigu u žanrovima umetničke proze i poezije, ali i eseja, književne nauke i kritike izdate na srpskom jeziku, za period između dve dodele.

Dobitniku pripada novčani iznos, kao i diploma.

Žiri nagrade u sastavu: Jovan Zivlak, Dragan Jovanović Danilov i Miloš Latinović održao je dve sednice, 22. maja i 16. juna 2014. godine i nakon razmatranja oko sto naslova, sačinio je uži izbor, u skladu sa Pravilnikom nagrade.

Žiri je uvrstio 4 knjige u uži izbor:

1. Petar Milošević , Tinja Kalaz, proza, Agora, Novi Sad;
2. Stevan Tontić , Svakodnevni smak svijeta, pesme, Treći trg, Beograd;
3. Miomir Petrović , Miris mraka, roman, Laguna, Beograd;
4. Saša Radojičić Cyber zen, pesme, Kulturni Centar, Novi Sad.

Žiri se opredelio za četiri knjige koje na umetnički ubedljiv način govore o našem vremenu, o politici života i posrednim i neposrednim društvenim silama koje ga oblikuju. U najvećoj meri reč je o delima u čijem su središtu pojedinci na čije sudbine utiču odbljesci traumatičnog vremena, društvenih konflikta i predrasuda.
Žiri će saopštenje o dobitniku Dušan Vasiljev predočiti javnosti u drugoj polovini juna 2014. godine.


Stanislava Hrnjak
Članica OV zadužena za obrazovanje, kulturu i informisanje

Izvođenje javnih radova

Poštovani sugrađani,

Opština Kikinda je započela akciju vanrednog sređivanja i izvođenja javnih radova na dovođenju u funkcionalno stanje kanalske mreže i atmosferske kanalizacije. Ujedno, jedan od prioriteta je odvajanje kišne od fekalne kanalizacije, što je u prethodnom periodu neodgovorno rađeno od strane pojedinaca.

Iz ovih razloga pozivamo sve građane Kikinde da izvrše čišćenje kanala ispred svojih domaćinstava od 15. juna 2014. godine sa početkom akcije radova pa nadalje, kao i da izvrše razdvajanje kanalozacionih mreža (fekalne od kišne), a tamo gde je to otežano i gde građani smatraju da ne mogu sami, da se obrate za pomoć putem telefona 0230/422 790 i 064/ 8688 333 ili lično u III Mesnu zajednicu, svakog radnog dana od 07-22 sata.

Na istoj adresi mogu se prijaviti i svi oni koji žele da učestvuju u akciji uređenja i sprečavanju buduće štete prouzrokovane elementarnim nepogodama.

OPŠTINA KIKINDA

Promet poljoprivrednih proizvoda

Povodom obaveštenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine od 26.05.2014.godine, obaveštavaju se fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja stavljaju u promet poljoprivredne proizvode ( povrće, ostale ratarske kulture, voće ) koji dolaze sa poplavljenog terena da moraju posedovati potvrdu da isti proizvodi nisu bili zahvaćeni poplavama i vodama poplavnog talasa.

Potvrdu izdaje Opštinska uprava opštine Kikinda i mesne kancelarije na osnovu izjave podnosioca zahteva date pod krivičnom i materijalnom odgovornošću. Potvrdu možete preuzeti u Uslužnom centru opštine Kikinda svakog radnog dana do 19 sati.

Potvrda se izdaje bez plaćanja takse.

Kontrolu poljoprivrednih proizvoda i izdatih potvrda vršiće fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.


N A Č E L N I K

LJuban Sredić

„Minut gromoglasne tišine“

Poštovani,

ove godine zbog prirodne katastrofe – poplave koja je zadesila našu zemlju nismo bili u prilici da u petak, 23. maja, organizujemo Maturantsku paradu i na taj način obeležimo kraj školovanja svih maturanata srednjih škola.

Umesto ove manifestacije odlučeno je da u petak, 30. maja, organizujemo skup pod nazivom „Minut gromoglasne tišine“ kojim bi se pružila podrška svim građanima koji su pogođeni poplavama.

Cilj ovog skupa ima jedinstvenu poruku upućenu svim žrtvama katastrofe, poruku koja glasi: „Niste sami!“, kao i isticanje i jačanje duha nacionalnog jedinstva, saosećanja i humanosti.

Scenario manifestacije „Minut gromoglasne tišine!“ 30. maja biće sledeći:

09.30 časova – okupljanje maturanata i podela plesne opreme
11.30 časova – odlazak maturanata na gradski trg i raspoređivanje kao za ples
11.45 časova – početak programa, pozdravna reč organizatora
11.50 časova – pozdravni govor predsednika opštine
11.53 časova – uključenje u program Radio Beograda 202
11.55 časova – Himna maturanata „Gaudeamus“
11.58 časova – Poruka generalnog organizatora Maturantske parade iz Slovenije
12.00 časova – MINUT GROMOGLASNE TIŠINE
12.01 časova – intoniranje „Vostani Serbie“
12.04 časova – pozdravna poruka Radio Beograda 202
12.05 časova – Kraj programa (uz pesmu grupe EKV – „Zemlja“)

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.


Marko Markovljev
direktor

Centar kreativnih ideja "Creativia"

Maturantska parada 2014.godine

Poštovani,

ovim putem Vas obaveštavamo da je usled proglašene trodnevne žalosti manifestacija „Maturantska parada – Ples sa Evropom“ odložena za 30. maj 2014. godine.

O tačnom scenariju za dan održavanja manifestacije bićete obavešteni početkom sledeće nedelje.


Marko Markovljev

direktor

Centra kreativni ideja "Creativia"

Saopštenje opštinskog Štaba za vanredne situacije - 20.maj 2014.godine

Na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije opštine Kikinda, konstatovano je da je iz Crvenog krsta upućen kamion sa deset tona humanitarne pomoći. U halu 3 beogradskog Sajmišta, poslat je prvi kontigent „Baninijevih“ proizvoda i 5.769 litara flaširane vode. Građani za sve informacije mogu da kontaktiraju Centar za obaveštavanje opštine Kikinda na telefon 1985 umesto 22-901.

Na osnovu utvrđene analize stanja, pored ljudstva koje je na terenu u Obrenovcu, Šapcu i Smederevskoj Palanci, Kikinda je spremna da odgovori svim zahtevima poplavama ugroženih gradova i opština. Tu se, pre svega, misli na smeštajne kapacitete, humanitarnu pomoć i isporuku stočne hrane.

Zahvaljujemo svim građanima opštine Kikinda koji su iskazali spremnost da pomognu.

Planirane aktivnosti u školama tokom vanredne situacije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na osnovu odluke Vlade Republike Srbije o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije, zbog opasnosti od poplava, nalaže da se iz bezbednosnih razloga odlože sve aktivnosti koje su planirane u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, a tiču se takmičenja i smotri učenika, nastave u prirodi, izleta, poseta i ekskurzija, kao i svih drugih vannastavnih oblika vaspitno-obrazovnog rada koji predviđaju okupljanje dece i učenika.

Ovo upozorenje donosi se u najboljem interesu dece, učenika i zaposlenih u školskim ustanovama, kao i njihovih roditelja. Ono će važiti dok Vlada Republike Srbije ne donese odluku o prestanku vanredne situacije, o čemu će ustanove biti blagovremeno obaveštene.

Na teritoriji opštine Kikinda, u subotu, 24.maja od 8 do 15 sati sve škole će u okviru humanitarne akcije prikupljanja pomoći imati dan „otvorenih vrata“ od 8 do 15 sati kako bi učenici, roditelji i svi zainteresovani sugrađani mogli predati pomoć. Apeluje se na to da je najvažnije prikupiti što veće količine vode, konzervirane hrane, opreme i hrane za bebe kao i sredtsva za ličnu higijenu. U saradnji sa lokalnom samoupravom i svi vrtići na teritoriji naše opštine biće uključeni u ovu akciju. Kikinđani su pokazali spremnost da pomognu te je ovo još jedna akcija u kojoj zaposleni u obrazovanju u saradnji sa građanima naše opštine daju doprinos.

Članica OV zadužena za obrazovanje, kuluru i informisanje
Stanislava Hrnjak

Apel za pomoć u stočnoj hrani

Apelujemo na sve sugrađane, a najpre na poljoprvrednike i stočare , koji su u mogućnosti da doniraju kukuruz i ostalu stočnu hranu da bi se prehranile domaće životinje koje su spašene iz gazdinstava sa područja ugroženim poplavama. Molimo sve da prijave količine kukuruza i vrste stočne hrane koje mogu da doniraju.

Poljoprivrednici iz Kikinde mogu da se jave Javnoj agenciji za poljoprivredu i malu privredu na telefon 0230/ 404-631. Informacije mogu da dobiju svakog dana od 7 do 15 sati.

Poljoprivrednici iz seoskih Mesnih zajednica mogu da prijave  količine kukuruza i vrste stočne hrane koje žele da doniraju u svojim Mesnim zajednicama:
MZ Banatsko Veliko Selo 0230/ 451-422
MZ Rusko Selo 0230/ 458-613
MZ Novi Kozarci 0230/ 356-030
MZ Nakovo 0230/ 454-320
MZ Mokrin 0230/ 61-210
MZ Iđoš 0230/ 65-210
MZ Bašaid 0230/ 68-110
MZ Sajan 0230/ 66-022
MZ Banatska Topola 0230/67-237
 

Saopštenje opštinskog Štaba za vanredne situacije - 19.maj 2014.godine

Na današnjoj sednici lokalnog Štaba za vanredne situacije iznet je  predlog da se javnim radovima na području opštine Kikinda izvrše sve neophodne pripreme, kako bi se izbegle štete koji bi nastale nakon eventualnih vremenskih nepogoda. Konstatovano je da Štab za vanredne situacije opštine Kikinda ne raspolaže neophodnom specijalizovanom opremom u slučaju nepogoda ovakvih razmera. Godinama unazad, Kikinda nije investirala u kupovinu takve opreme pa je odlučeno da otpočne sa nabavkom.

Građani i dalje mogu svakog dana od 8 do 20 sati, da predaju humanitarnu pomoć koju prikuplja opštinska organizacija Crvenog krsta. Najpotrebniji su konzervirana hrana, flaširana voda, bebi hrane i opreme, kao i sredstava za higijenu. Ukazala se potreba i za pomoć u stočnoj hrani. Iz Štaba za vanredne situacije ističu da o količini i vrsti stočne hrane koju žele da doniraju, mogu da obaveste Javnu agenciju za poljoprivredu i malu privredu na telefon 0230/404-631.

Zahvaljujemo svim građanima opštine Kikinda koji su iskazali spremnost da pomognu.

 

Saopštenje opštinskog Štaba za vanredne situacije - 18.maj 2014 godine

Na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije opštine Kikinda, doneti su sledeći zaključci o kojima se obaveštava javnost. Mole se da ostanu u pripravnosti već prijavljeni sugrađani koji su izrazili spremnost da se kao dobrovoljci upute u područja ugroženim poplavama. U ovom trenutku angažovanje dobrovoljaca nije potrebno ni prioritetno, što ne znači da u narednim satima ili danima, neće biti pozvani. Zainteresovani građani koji dosad nisu prijavljeni, mogu svoju prijavu za radnim angažovanjem da ostave na telefon Centra za vanredne situacije opštine Kikinda 0230/ 22 – 901.

Humanitarnu pomoć koju sakuplja Crveni krst, u vidu konzervirane hrane, flaširane vode i sredstava za ličnu higijenu, građani mogu da predaju svakog dana od 8 do 20 sati. Ukazala se potreba i za pomoć u stočnoj hrani. Iz Štaba za vanredne situacije apeluju na građane koji su u prilici da odvoje deo stočne hrane, da kontaktiraju Javnu agenciju za poljoprivredu i malu privredu na telefon 0230/404-631. Informacije mogu da dobiju svakog dana od 7 do 15 sati.

Zahvaljujemo svim Kikinđanima koji su iskazali spremnost da pomognu.

Saopštenje opštinskog Štaba za vanredne situacije - 17.maj 2014.godine

Na sednici Štaba za vanredne situacije opštine Kikinda održanoj danas, 17.05.2014.godine doneti su sledeći zaključci i javnost se obaveštava o sledećem:

U skladu sa svim naredbama Republičkog štaba za vanredne situacije ukoliko bude bilo potrebe da se angažuje ljudstvo za pomoć ugroženim područjima na teritoriji Republike Srbije u toku dana, noći ili narednih dana javnost će putem sredstava javnog informisanja o tome blagovremeno biti obaveštena. U ovom trenutku nemamo potrebu da angažujemo ljudstvo , što ne znači da se u narednim satima ili danima za tim neće ukazati potreba. Sve detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona Centra za vanredne situacije 0230/ 22 – 901.

Mole se svi sugrađani koji su u prilici da se uključe u humanitarnu akciju pomoći stanovništvu na poplavljenim područjima i da se konzerve sa gotovim jelima, sredstva za higijenu, garderoba i voda dostave isključivo u opštinsku organizaciju Crveni krst Kikinda. Crveni krst Kikinda je institucija zadužena za prikupljanje humanitarne pomoći.

Zahvaljujemo svim Kikinđanima koji su iskazali spremnost da pomognu.