Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), члана 53 и 128 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Локалног акционог плана запошљавања општине Кикинда за 2015. годину (бр. III-04-10-1/15) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015.годину, на предлог Савтета за запошљавање општине Кикинда

ОПШТИНА КИКИНДА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
дана 25.08.2015. године

расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

Преузмите јавни позив
Преузмите конкурсну документацију

Назад