Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

 

На основу члана 3. Уредбе о интeрном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), тачке III редни број 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кикинда“, број 36/15 и „Службени лист града Кикинде“ бр. 8/16 и 12/16), члана 5. Одлуке о утврђивању органа града Кикинда („Службени лист општине Кикинда“, број 6/16) и члана 19. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине Кикинда“, број 3/09, 14/11, 45/13 и 14/15), начелник Градске управе града Кикинде, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ИНTЕРНИМ КОНКУРСОМ
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДА

Преузмите текст решења

Назад